Az ökumenikus imahét első napján dányszentkirályi templomunkban is közösen imádkoztunk a keresztyén egységért!

„…éljetek méltón ahhoz az elhívatáshoz, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást szeretettel.” (Ef 4,1-2)