Imakérés

Tájékoztatás imakérésekhez

A keresztyén élet nagy ajándéka az ima. A hit által megnyíló magasabb rendű valóságnakkiváltképpen imádság által válunk részesévé.   

Imádkozhatunk magánosan, de együtt, egymást segítve is. Sokszor érezzük, hogy személyes imánkon túl szükség van másokéra, a gyülekezetére is. Ezért hétköznap reggeli 8 órai áhítatainkon azokért az emberekért, ügyekért külön is könyörgünk, amelyekre kérnek bennünket. E kérés módja az, ha az itt található imagyűjtő ládába elhelyezik a cédulára írt imakérést. Ehhez a következő szempontokat kérjük követni:

1)    Kérjük röviden jelezni, hogy kicsoda, milyen helyzetben lévő ember, milyen ügy az, amiért nyilvános istentiszteleti imát kérnek. Az imádságban mindig teljes bizalommal fordulunk Istenhez, a magunk, vagy mások rászorultságát nevesítjük, nem pedig „előírjuk”, hogy Ő mit tegyen.

2)    Lehet jelezni a pontos napot, amelyen kérik az imát, s ha mód van rá, teljesítjük.

3)    Elvihető az a külön lap, amely tartalmazza az Erdélyi Gyülekezet imádságait a hét egyes napjaira. Érdemes lehet ezt is figyelembe véve jelezni, hogy melyik napra kérik az imádságot, de ez nem elengedhetetlen. Ennek hiányában az imakérés legtöbbször már másnap elhangzik a reggeli áhítaton, de legkésőbb a kérést követő héten.

Egyúttal mi is kérjük, hogy imádkozzanak az Erdélyi Gyülekezetért, azért, hogy tiszta lélekkel és minden tehetségével az Isten által rábízott feladatot végezhesse!