Kopjafagyűjtemény

Fejfa (kopjafa) gyűjtemény az Erdélyi Gyülekezetben

Fejfaállítás szokása valamikor az egész Kárpát-medence protestáns magyarok által lakott vidékein elterjedt volt. Többi hagyományunkhoz hasonlóan ez is kiveszőfélben van, már csak szórványosan, egy-egy helyen él a szokás. Temetőink mai napig őrzik református őseink még álló sírjeleit, melyek száma sajnos rohamosan fogy az idő múlása és az emberi tényezők okán. Míg a katolikusok sírjelül keresztet állítanak, állítottak, addig mi reformátusok kő-, márványobeliszket vagy fejfát helyeztünk elhunyt hozzátartozónk hantjára. A fejfa, mint a szó is jelzi, fából készült, fejhez állított sírjel. A fejfa formailag, méreteit és anyagát tekintve tájegységenként, sőt falvanként változik, de mégis felfedezhető bennük egy valamikor egységesen használt jelrendszer, mely utalhatott az elhunyt nemére, korára, társadalmi helyzetére. Ahogy a magyar református művészet többi megnyilatkozásai (pl. Úr asztali terítők, kazettás mennyezetek, fatornyok, stb.), úgy a fejfák is magukon hordozzák a földi élet múlandóságának, a feltámadás és az örök élet reménységének, a mély-, erős hitnek és az ősi időkből hozott, azóta csiszolódott népi ízlésnek az ötvözetét.

2009. október 22-én az Erdélyi Gyülekezet nemzetközi tekintetben is egyedülálló gyűjteménnyel gazdagodott. Gyűjtemény két fiatalember, Polóny Levente és Bogár Sándor több éves kutatómunkájának eredményeképp jött létre. Több esztendeje járják a protestáns temetőket és a fából készített síremlékekről készítenek fénykép és mozgókép felvételeket, feljegyzéseket, kutatják a már eltűnőben lévő hagyományhoz kapcsolódó szokásokat, a fejfák (kopjafák) eredetét, azok motívumainak jelentését, faragásuknak módját. Kutatóútjuk során gyűjtötték össze temetőárkokból, szemétdombokról, elhagyott temetők bozótosaiból, helyi egyházi elöljárók és egyéb polgári személyek adományából.

A fejfagyűjtemény jelenleg mintegy 90 darab sírjelből áll, mely folyamatosan bővül. Kárpát-medence majdnem minden nagyobb tájegységéről sikerült anyagot gyűjteni. Kiállítást a gyűjtők által készített és archív fényképfelvételek (temetőkről, temetésekről, fejfafaragókról, fejfafaragásról), szöveges magyarázatok teszik szemléletessé.

A gyűjtemény nem egy végleg lezárt anyag, hanem egy folyamatosan bővülő, változó és újabb kihívásokat és célokat tartogató feladat.

Az Erdélyi Gyülekezet 2009-ben örömmel fogadta a gyűjteményt, de akkor még nem látszott, hogy ez milyen hatalmas értéket és kincset, további lehetőségeket hordoz magában. Azóta nyilvánvaló vált számunkra is, hogy a gyűjtők által végzett munka nem csak a protestáns egyházak egy hagyományának, hanem az egész magyarságnak hasznos. Folyamatos egyeztetés és megbeszélések során rajzolódott ki előttünk, hogy a jövőben intézményes keretek között folytassuk a munkát. Ezzel elérhetjük, hogy a gyűjtemény egyre több, egyébként pusztulásra ítélt fejfát állíthat ki. Tárgyi emlékek konkrét megmentésén túl lehetőségünk van a fejfaállításhoz kapcsolódó, szerteágazó, és mint a temetésekhez kapcsolódó, épp ezért a leginkább megmaradt hagyományok rögzítésére, publikálására (nyomtatott, elektronikus és mozgófilm formájában).

A hagyomány megörökítése mellett persze az is cél, hogy a fejfák mostoha sorsára felhívjuk a közvélemény és az egyházi közösségek, gyülekezetek figyelmet. Pozitív jelek már most mutatkoznak, hiszen több egyházközség összegyűjti kidőlt fejfáit és azokat nem tűzre veti, hanem a cinteremben állítja ki, vagy a parókia valamelyik száraz helyiségében helyezi el. Felhívásunk és értékmentő munkánk kiterjesztésével ez a folyamat felerősödhet, és talán a szokás felelevenítésére is hajlandóság mutatkozik.

2011. november 1-én ünnepélyes keretek között megnyitotta kapuit a gyülekezet épülő templomának altemploma, mely a gyülekezeti istentiszteletek helyszíne mellett helyt ad egy urnatemetőnek s a folyamatosan gyarapodó fejfagyűjtemények, melynek gondozását a gyűjtők (polony.levente@yahoo.com) végzik.

 

 

Gyűjtemény darabjai:

  Helység Vármegye Tájegység darab

1

Alsónémedi Pest-Pilis-Solt-Kiskun Pesti síkság

1

2

Alsórákos Nagy-Küküllő Olt-mente(Erdély)

1

3

Apáca Brassó Barcaság (Erdély)

1

4

Bágyon Aranyos-Torda Aranyos-szék (Erdély)

1

5

Bénye Pest-Pilis-Solt-Kiskun Pesti síkság

1

6

Bogdánd Szilágy Partium

1

7

Botykapeterd Baranya Baranya

1

8

Csököly Somogy Belső-Somogy

1

9

Dab Pest-Pilis-Solt-Kiskun Pesti síkság

2

10

Dálnok Háromszék Orbai-szék (Erdély)

1

11

Datk Nagy-Küküllő Olt-mente (Erdély)

1

12

Dunaegyháza Pest-Pilis-Solt-Kiskun Duna-mente

1

13

Erdőfüle Háromszék Erdővidék (Erdély)

1

14

Foktő Pest-Pilis-Solt-Kiskun Duna-mente

1

15

Fülöpszállás Pest-Pilis-Solt-Kiskun Kiskunság

1

16

Füzérradvány Abaúj-Torna Hegyköz

3

17

Gyömrő Pest-Pilis-Solt-Kiskun Pesti síkság

1

18

Hadadnádasd Szilágy Partium

1

19

Hajdúnánás Hajdú Hajdúság

1

20

Hajdúsámson Hajdú Hajdúság

3

21

Irsa Pest-Pilis-Solt-Kiskun Pesti síkság

1

22

Izsák Pest-Pilis-Solt-Kiskun Kiskunság

2

23

Kaba Hajdú Hajdúság

1

24

Kalotadámos Kolozs Kalotaszeg (Erdély)

1

25

Kaposszentbenedek Somogy Belső-Somogy

2

26

Kémer Szilágy Partium

1

27

Kenderes Jász-Nagykun-Szolnok Nagykunság

1

28

Ketesd Kolozs Kalotaszeg (Erdély)

1

29

Kőrösnagyharsány Bihar Sárrét

1

30

Kövecses Gömör-Kishont Gömör (Felvidék)

1

31

Krasznadobra Szilágy Partium

2

32

Kunszentmiklós Pest-Pilis-Solt-Kiskun Kiskunság

1

33

Locsmér Szilágy Partium

1

34

Magyarbükkös Alsó-Fehér Kutasföld (Erdély)

1

35

Magyargyerőmonostor Kolozs Kalotaszeg (Erdély)

1

36

Magyarhomoróg Bihar Sárrét

1

37

Magyarlapád Alsó-Fehér Enyed vidéke (Erdély)

2

38

Magyarókereke Kolozs Kalotaszeg (Erdély)

1

39

Magyarózd Alsó-Fehér Kutasföld (Erdély)

1

40

Magyarvalkó Kolozs Kalotaszeg (Erdély)

2

41

Makád Pest-Pilis-Solt-Kiskun Csepel sziget

1

42

Monoszló Veszprém Balaton felvidék

1

43

Nagybajom Somogy Belső-Somogy

2

44

Nagybalog Gömör-Kishont Gömör (Felvidék)

2

45

Nagykőrös Pest-Pilis-Solt-Kiskun Három város

3

46

Nagypeterd Baranya Baranya

2

47

Nyárszó Kolozs Kalotaszeg (Erdély)

1

48

Ordas Pest-Pilis-Solt-Kiskun Duna-mente

1

49

Pánd Pest-Pilis-Solt-Kiskun Pesti síkság

4

50

Pilis Pest-Pilis-Solt-Kiskun Pesti síkság

1

51

Pókakeresztúr Maros-Torda Maros-mente (Erdély)

1

52

Pusztafalu Abaúj-Torna Hegyköz

2

53

Sarmaság Szatmár Partium

1

54

Szászcsávás Kis-Küküllő Kis-Küküllő vidéke (Erdély)

1

55

Székelyszáldobos Háromszék Erdővidék (Erdély)

1

56

Szenna Somogy Belső-Somogy

1

57

Szentes Csongrád Csongrád

3

58

Szilágynagyfalu Szilágy Partium

1

59

Szilágysámson Szilágy Partium

2

60

Telkibánya Abaúj-Torna Hegyköz

1

61

Teresztenye Abaúj-Torna Galyaság

1

62

Túristvándi Szatmár Felső-Tisza vidék

2

63

Uszod Pest-Pilis-Solt-Kiskun Duna-mente

1

64

Verőce Pest-Pilis-Solt-Kiskun Duna-kanyar

1

  Összesen:    

87

Gyűjtemény előzetes egyeztetés alapján, bármikor megtekinthető.

1. ábra Ketesdi fejfák (Kalotaszeg)

 

2. ábra Szatmárcsekei fejfák (Tiszahát)

3. ábra Szilágysámsoni fejfák (Partium)

 

4. ábra Dabi fejfák (Duna-mente)

5. ábra Beretkei fejfák (Felvidék)

6. ábra Szentesi fejfák (Csongrád)

 

 7. ábra Gyűjtemény a Reménység Szigetén

 

4. ábra Gyűjtemény a reménység szigetén

(fényképeket készítette: Polóny Levente)