Programok

Gyülekezeti Körlevél 2011 Okt. 13.

Kedves Gyülekezeti Tagjaink, Erdélyiek, Barátaink!

Az Erdélyi Gyülekezet csaknem negyed évszázados történetében a 2011-es esztendő kiemelkedő jelentőségű. Hosszú várakozás, tervezés után november 1-jén felavathatjuk altemplomunkat a gyülekezet új istentiszteleti helyével, a megnyíló urnatemetővel és egy az egész Kárpát-medencében egyedi fejfa (kopjafa)-gyűjteménnyel (meghívó a túloldalon).

A most már templomépületet körülvevő Erdélyi Emlékkertben folyamatosan lehet családi emléktáblákat, az urnatemetőben pedigurnahelyet váltani (1,2 és 4 urnás fülkéket, 25 és 99 évre, 100 ezer és 350 ezer Ft közötti összegért).

Szeretettel hívunk mindenkit istentiszteleti alkalmainkra: elsősorban a vasárnap 11 órakor kezdődő, az Erdélyi Egyházkerületben használatos rendet követő istentiszteletekre, de a régi magyar protestáns hagyományokból táplálkozó hétköznapi áhítatokra is 8 és 12.30 órakor. (Utóbbiak liturgiája megtalálható honlapunkon és családilag vagy egyénileg is használható.)

A jövőben a templomépítéssel együtt szeretnénk folytatni az egész karitatív és kulturális központ fejlesztését. Már a következő hónapokban tervezünk belekezdeni vendégszállásunk modernizálásába. Az anyagi feltételeket a mai gazdasági körülmények között igen nehéz előteremteni. Köszönettel veszünk minden közvetlen támogatást. Az is nagy segítség azonban, ha hírt adnak rólunk, ha kapcsolatokat közvetítenek.Vendégszállásunkat elsősorban, de nem kizárólag csoportok vehetik igénybe nagyon kedvező áron. Területünkön lehetőség vanraktárhelyiségek bérlésére is.

Úgy tapasztaljuk, hogy nagyon sok olyan erdélyi származású, kötődésű ember érdeklődne gyülekezetünk iránt, aki nem talál meg bennünket. Ezért különösen is kérjük, hogy adják meg minél többeknek elérhetőségeinket (e-mail:erdelyigyulekezet@gmail.com, tel: 341-66-02 vagy 260-94-55).

Megkönnyíti a kapcsolattartást, ha elküldik e-mail címüket a fenti címre.

Remélve, hogy az előttünk álló ünnepeken személyesen is találkozunk, szeretettel köszönti:

Budapest, 2011. október 13.

Dr. Zalatnay István                     Lovas Józsefné

vezető lelkész                                 főgondnok