Böjt

A böjtről

A keresztyén életvezetésnek a Szentírás alapján egyik nagy lehetősége a böjtölés. Az egyház, történetének hűséges időszakaiban gyakorolta is az igazi böjtöt. Rosszabb időszakokban, a böjt lényegét eltorzító gyakorlatot folytatott, vagy megpróbált róla elfeledkezni. Ma a keresztyénség nagy részére ez a jellemző. Újabban azonban egyre többen fedezik fel Istennek ezt a csodálatos ajándékot.

Ebbe illeszkedő, hogy több hónapos közvetlen előkészület után ma február 28-án komoly, tehát minden szilárd tápláléktól való tartózkodással járó böjtöt kezdtem el, amelyet Isten segítségével húsvétig szeretnék folytatni.  Mivel az igazi keresztyén böjt szinte teljesen kiveszett kultúránkból, szükséges erről néhány gondolatot leírnom. (Az ehhez kapcsolódó Böjt és ének című írás megtalálható honlapunkon. Az érdeklődőknek két kiváló könyv ajánlható: Jentezen Franklin: A böjt – mert lehet másként is, valamint Anselm Grün: Böjt – test és lélek imája c. művei.   Különösen figyelemre méltó, hogy az egészen más hátterű szerzők – amerikai protestáns lelkész, illetve bencés szerzetes – mennyire ugyanarról beszélnek.)

A böjt nem keverendő össze sem az egészségi okokból folytatott koplalással, sem az éhségsztrájkkal. Az első mozgatórugója az – ebben az esetben nem rossz értelemben vett – önszeretet, a másodiké – jó esetben – egy ügy szeretete, a böjté pedig Krisztus szeretete, amihez természetes módon kapcsolódik az Ő testének, az egyháznak a szeretete.

A böjt lényege nem a megvonás, hanem a megüresedés. Ezért a böjt csak az imádsághoz kapcsolódva létezik. Imádkozni természetesen böjtölés nélkül is lehet, böjtölni azonban imádkozás nélkül nem. A böjt kiváltképpen segítheti az imádságot, a minden mástól elfordulást és a Krisztussal való titokzatos közösség valóra válását.

Az egészségi okokból folytatott koplalás és az éhségsztrájk elérheti célját, és akkor egyszer s mindenkorra véget ér. A böjt célját a földi létben nem érheti el, hanem csak a Krisztussal való teljes egységben. A keresztyén ember földi életét éppen ezért  kísérheti végig.

Különféle böjtök vannak. Nagyon jó gyümölcsei lehetnek a hívő ember életében a rendszeres böjtnek. Szükség lehet a hit erősítését, elmélyítését vagy éppen megvédését szolgáló böjtölésnek is. Mindez az egyes ember belső szobájában kell, hogy történjen, sőt jobb minél kevésbé tárni a többi ember elé: erről beszél Jézus a Hegyi Beszédben.

Van azonban olyan is, amikor a böjt a közösségért való imádságot kíséri, erősíti. Sőt a Szentírás számos esetről számol be, amikor egy egész közösség együtt imádkozik és böjtöl.

Az a böjt, amit ma kezdtem el, kapcsolódik azokhoz a bűnvalló és könyörgő imákhoz, amelyeket kiemelt módon a lelkészekért mondunk el minden nap tartott esti áhítatinkon. (A napi állandó és a változó imák is megtalálhatók honlapunkon.) Szeretettel várjuk bárki csatlakozását ehhez. Lehet csatlakozni ehhez a közös imádsághoz és a böjthöz is, hosszabb, vagy rövidebb időre, szigorúbb, vagy kevésbé szigorú módon.

Ezekben a hetekben a Reménység Szigete vendégszállása is nyitva áll azok számára, akik néhány napot szívesen töltenének el imádsággal.

 

2012. február 28., Zalatnay István

Böjt és Ének – Magyar Egyházzene XVIII (2010/2011) 345–348