Böjti Közös Imádság

Magyar Református Egyházmegyék listája Böjti Közös Imádsághoz, 2013

Időp.

Nap

Magyarországi

Határon túli

Egész Kárpát-medencei magyar reformátusság

és akikért még szeretnénk velük együtt imádkozni

II.13 Sze Baranyai Marosi X
II.14 Cs X Bihari (Királyhágó) X
II.15 P Mezőföldi Kolozsvári X
II.16 Szo Abaúji (Tiszáninnen) Ungi (Kárpátalja) X
II.17 Vas X X Kárpát-medencei magyar reformátusság és a

Kárpát-medencében élő nem-magyar reformátusok

(Ondava-hernádi, Nagymihályi szlovák egyházmegyék,

horvát, német, cseh és angol nyelvű gyülekezetek)

II.18 H Békési Zilahi X
II.19 K X Abaúj-Tornai X
II.20 Sze Bács-Kiskunsági Brassói X
II.21 Cs X Nagybányai X
II.22 P Őrségi Nagyenyedi X
II.23 Szo Bihari Bánáti (Vajdaság) X
II.24 Vas X X Kárpát-medencei magyar reformátusság és a

Kárpát-medencén kívül élő magyar reformátusok

II.25 H Budapest-Déli Sepsi X
II.26 K X Szatmári (Királyhágó) X
II.27 Sze Pápai Erdővidéki X
II.28 Csü X Pozsonyi X
III.1 P Borsod-Gömöri Kolozsvár-Külső X
III.2 Szo Csongrádi Burgenland X
III.3 Vas X X Kárpát-medencei magyar reformátusság és az ebben

az imaközösségben részt vevő nem reformátusok

III.4 H Budapest-Északi Aradi X
III.5 K X Barsi X
III.6 Sze Debreceni Tordai X
III.7 Cs X Horvátország X
III.8 P Délpesti Ungi (Felvidék) X
III.9 Szo Somogyi Görgényi X
III.10 Vas X X Kárpát-medencei magyar reformátusság és a

Kárpát-medencében élő nem-magyar reformátusok

(Ondava-hernádi, Nagymihályi szlovák egyházmegyék,

horvát, német, cseh és angol nyelvű gyülekezetek)

III.11 H Egervölgyi Kézdi-Orbai X
III.12 K X Nagykárolyi X
III.13 Sze Szatmári (Tiszántúl) Maros-Mezőségi X
III.14 Cs X Zemplén (Felvidék) X
III.15 P Északpesti Bácskai (Vajdaság) X
III.16 Szo Hajdúvidéki Hunyadi X
III.17 Vas X X Kárpát-medencei magyar reformátusság és a

Kárpát-medencén kívül élő magyar reformátusok

III.18 H Tatai Ugocsa-Máramarosi X
III.19 K X Dési X
III.20 Sze Zempléni (Tiszáninnen Komáromi X
III.21 Cs X Szilágysomlyói X
III.22 P Nagykunsági Kalotaszegi X
III.23 Sz Tolnai Szlovéniai X
III.24 Vas X X Kárpát-medencei magyar reformátusság és az ebben

az imaközösségben részt vevő nem reformátusok

III.25 H Veszprémi Gömöri X
III.26 K X Érmelléki X
III.27 Sze Nyírségi Küküllői X
III.28 Cs X Beregi (Kárpátalja) X
III.29 P Vértesaljai Temesvári X
III.30 Sz Szabolcs-Beregi Székelyudvarhelyi X

[box type=”shadow”]Böjti közös imádság 2013, 1-11 nap[/box]