Istentiszteletek

Állandó istentiszteleti alkalmak  

– Az Erdélyi Gyülekezet heti rendes istentiszteleteit vasárnap de. 10 órakor tartja karitatív és kulturális központjában, a Reménység Szigetén (1106 Budapest, Gyógyszergyári út 3). A központ egy volt laktanya területén lett kialakítva 1992-ben. Az istentiszteletre érkezőket ½ 10-től „Erdélyi Gyülekezet” feliratú kisbusz várja asz Örs vezér terén a Metro kijárattal jobbra 50 m-re nyíló parkolóban. Az istentiszteletek az erdélyi egyházkerületben megszokott, a magyarországinál gazdagabb liturgiát követik.

– Az istentiszteletekkel egy időben tartunk gyermek istentiszteletet, illetve hittanórát.

– Ünnepeken és minden hónap első vasárnapján úrvacsorás istentisztelet van.

– Hétköznapokon reggel 8, déli 12 és szerdán este 6 órakor 40-45 perces áhítatot tartunk a gyülekezet munkatársai, valamint a beteg- és vendégszállás lakói számára. Ezeken az alkalmakon is bárki részt vehet.

Évi kiemelt alkalmak

– Az Erdélyi Gyülekezet minden évben nagyszombat este 10 órától húsvéti vigíliát tart. A négy egyenként kb. másfél órás ún. nokturnus között fél órás szünetek vannak. Az egyes nokturnusok nagycsütörtöki, nagypénteki, nagyszombati, illetve húsvéti eseményekhez kapcsolódnak. Az első három esetében zsoltározás után hangzanak el a megfelelő bibliai részek, majd ehhez kapcsolódó elmélkedések, imák, prédikáció-részletek, himnuszok. A húsvéti rész úrvacsorával fejeződik be kb. reggel 6 órakor.

– Az Erdélyi Gyülekezet sajátos ünnepe a mindig a húsvét utáni második vasárnap tartott Magyarországon Élő Erdélyiek Találkozója (ld. erről a külön MET-fejezetet). Az egész napos program elején és végén mindig istentisztelet, illetve római katolikus mise van (tekintettel a gyülekezet történetének sajátosságaira és szolgálatának kiemelten ökumenikus voltára); a nap folyamán óránként pedig egy állandó, ennek az ünnepnek a lényegét kifejező ima-fűzérnek az egyes fohászai hangzanak el (az imák szövegét ld. külön a MET-fejezetnél).