Gyógyítók

“Gyógyítók” címmel volt látható Dr. Fazekas István oratórium – drámája, amelynek premierjére a MOM Kulturális Központban került sor a “Béres 50” születésnapi rendezvény keretén belül, mely a generációkon átívelő történet…

Napi ige

Meg­iga­zul­ván azért hit ál­tal, bé­kes­sé­günk van Is­ten­nel, a mi Urunk Jé­zus Krisz­tus ál­tal, A ki ál­tal van a me­ne­te­lünk is hit­ben ah­hoz a ke­gye­lem­hez,  a mely­ben ál­lunk; és di­cse­ke­dünk az…

Nagypénteki istentisztelet 17 órakor

“Jé­zus pe­dig is­mét han­go­san fel­ki­ál­tott, és ki­le­hel­te lel­két. És íme, a temp­lom kár­pit­ja fe­lül­ről az al­já­ig ket­té­ha­sadt, a föld meg­ren­dült, és a szik­lák meg­ha­sad­tak. A sí­rok meg­nyíl­tak, és sok el­hunyt…

Felhívás

Az Erdélyi Gyülekezet Karitatív és Kulturális Központja az Ukrajnából menekülni kényszerülők számára folyamatosan szálláshelyet biztosít. Mindezeken túl a Kárpátalján lévő karitatív szervezetekhez és testvérgyülekezeteinkhez pénz- és egyéb adományokat juttatunk el.…