Alapadatok

Az Erdélyi Gyülekezet a Romániai Református Egyház Királyhágómelléki Egyházkerületének magyarországi gyülekezete, mely Magyarországon külön be van jegyezve.

Tisztségviselők és munkatársak

Vezető lelkész: Dr. Fazekas István

Gyülekezeti munkatárs: Dr. Fazekasné Kummer Adél lévita lelkész

 

Tiszteletbeli főgondnok: Németh Zsolt
Főgondnok:  Erdődi István
Főgondnok-helyettes: Bierbauer Zsolt

Presbiterek

Benkő Ildikó
Bíró József Zete
Dobandi Aranka
Koryurek Vera
Németh Áron
Németh Ferenc
Turcsányi Gyuláné
Urbán Gyula

 

Pótpresbiterek

Bódi István
Pusztai Zsuzsanna

 

Kántor és kórusvezető: Varga Áron

Műszaki vezető: Illés Béla

Pénztáros: Darvas Szilárd

Gyülekezeti gondnok: Tordai Zoltán 

 

Jogi helyzet

Székhely: 2440 Százhalombatta, Szent László út 46/A

Adószám: 18042553-1-13
Bankszámlaszám: 11784009-20603382
IBAN szám: HU76 11784009-20603382-00000000
SWIFT kód: OTPVHUHB
Technikai szám (ezt feltüntetve lehet az adó 1 %-ról az Erdélyi Gyülekezet javára intézkedni): 0334