Ünnepek

Vigília a budapesti Erdélyi Gyülekezetben

 

A budapesti Erdélyi Gyülekezet minden évben tart húsvét vasárnapjára virradóan teljes éjszakás vigíliát központjában a Reménység Szigetén (1106 Budapest, Gyógyszergyári út 3.). A hajnali úrvacsorás istentisztelettel végződő alkalmat a nagyhét eseményeinek rendje strukturálja. Az egyes napok evangéliumi történeteit az egyházatyáktól a közelmúltig terjedő korszakból vett elmélkedések, prédikáció-részletek, a keresztyén líra legszebb darabjainak olvasása és bőséges énekanyag, majd imádságok követik. A részben egyszólamú – énekeskönyvi és gregorián –, részben többszólamú éneklésben mindenkinek adottságától, vállalkozó kedvétől függően lehet részt vennie.
A vigíliára érkezőket este 10 órától „Erdélyi Gyülekezet” feliratú kisbusz várja a Metro kijárattól jobbra 50 m-re található parkolóban.
Lehetőség van aktívan részt venni a kórus szolgáltában, akik a felkészüléshez szükséges 3-4 próbán részt vesznek; erre bármikor előre lehet jelentkezni, és akkor az év elején értesítést kapnak a próbák időpontjáról.
Minden résztvevőnek módja van az éj folyamán bármikor lepihennie a gyülekezet vendégszállásán.