Az Erdélyi Gyülekezet meghívására vasárnap több százan érkezetek a Magyarországon Élő Erdélyi Magyarok Találkozójára. A nap kulturális témája a 450 éve elhunyt Heltai Gáspár erdélyi reformátor élete és munkássága volt. A találkozó ünnepi istentisztelettel kezdődött, melyen Bogdán Szabolcs János, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke prédikált.


Bogdán Szabolcs János református püspök igehirdetésének alapja a mustármag példázata volt Máté evangéliuma alapján: „Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet fog az ember, és elvet a szántóföldjébe. Ez kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak ágai között.” (Mt 13,31-32) Minden magban ott van az élet ajándéka, a magvető pedig Isten munkatársa. A növekedést Isten adja, a Krisztus-követő ember feladata pedig az, hogy a misszióban Isten munkatársa legyen. A partiumi püspök prédikációja végén a munkára buzdított minden reformátust, szót ejtve arról is, hogy az Erdélyi Gyülekezetnek fontos feladatai lehetnek a magyar reformátusság életében.

Az istentisztelet végén Erdődi István, a gyülekezet főgondnoka hivatalosan is megnyitotta a találkozót, kiemelve, hogy az esemény az Erdélyi Gyülekezet közösségi életének nemes és szép hagyománya.

A templomból való kivonulás után a szabadtéri nagyszínpadon a Labdarózsa Népdalkör és Citerazenekar adott elő néhány erdélyi népdalt, majd a jó ebédhez jó nóta szólt, Kovács Sándor tárogatóművész és barátja jóvoltából.


A találkozó kulturális témája Heltai Gáspár erdélyi reformátor élete és munkássága volt, akiről Dr. Szabó András irodalomtörténész, a Károli Gáspár Református Egyetem professor emeritusa tartott hangulatos ismeretterjesztő előadást. Az érdeklődők megtudhatták, hogy Heltai születésekor Kolozsvárott a szászok éltek többségben, ám a szász származású reformátornak már gyermekkorában lehetősége nyílt arra, hogy anyanyelvi szinten megtanulhasson magyarul. Kalandos nyomdai munkássága rendkívül hasznos volt a reformáció elterjedésében, ám írói munkássága is nagyon jelentősnek mondható. Száz fabula című könyve a protestáns iskolákban sokáig tananyag is volt, melyből néhány fabulát Gregor Bernadett Jászai Mari-díjas színművésznő, Magyarország érdemes művésze és Jánosi Dávid színművész előadásában hallgathatott meg a nagy számú közönség.

Zárszavában a házigazda Dr. Fazekas István, az Erdélyi Gyülekezet vezető lelkésze arról beszélt, hogy nekünk, magyaroknak, a legfontosabb útjelzőnk csakis Isten igéje lehet, s látnunk kell azt, hogy Isten akaratából lettünk magyarrá, és Istennek az az egyik szándéka velünk, hogy mi, magyarok, egymás ajándékai legyünk.

A lélekben is rendkívül felemelő találkozó ökumenikus áhítattal ért véget.

Képek a rendezvényről