Április 26-28-án zajlott a Reménység Szigetén az a Presbiteri Konferencia, melyet az Erdélyi Gyülekezet szervezett közösen a magyarországi testvérgyülekezeteivel. A konferencia célja a testvérgyülekezeti kapcsolat erősítése mellett a presbiteri szolgálat legfontosabb kérdéseinek a vizsgálata volt. A tanácskozáson a barcsi, a geszti, a mezőgyáni és az Erdélyi Gyülekezet lelkészei, presbiterei, kántorai és diakóniai szolgálattevői vettek részt. A tanácskozást Erdődi István, az Erdélyi Gyülekezet főgondnoka nyitotta meg, a szakmai moderátor Dr. Fazekas István, az Erdélyi Gyülekezet vezető lelkésze volt.

A konferencia első előadója Ft. Csűry István református lelkész, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület korábbi püspöke volt, aki a nagyváradi presbitérium történetét mutatta be röviden, majd a ránk hagyományozott feladattokról beszélt, Őt követte Nt. Dr.Fazekasné Kummer Adél, az Erdélyi Gyülekezet gyakornok lelkipásztora, aki a presbiteri szolgálat bibliai alapjairól tartott előadást. „Körkép a diakónia teológiájáról” címmel Nt. Kovácsné Smatarla Ibolya, a Mezőgyáni Református Egyházközség lelkipásztora adta elő egyik tudományos munkájának részletét, majd a mezőgyáni reformátusok szolgálatáról Tokai Sándor, a Mezőgyáni Református Egyházközség főgondnoka beszélt.

Az új Reformárus énekeskönyv bevezetéséről Kaszta Mónika, az Erdélyi gyülekezet kántora mondta el gondolatait, majd Koryürek Vera, az Erdélyi Gyülekezet presbitere, a Diakóniai Bizottság elnöke a presbiterek gyakorlati feladatait vázolta fel, végül Nt. Katócz Sára, a Barcsi Református Egyházközség lelkipásztora a jó vezető ötlépcsős modelljéről tartott rendkívül érdekfeszítő, részben interaktív előadást.

A konferencia résztvevői vacsora után rövid városnézésen vettek részt, majd az Újszínház egyik előadását nézték meg.

A konferencia április 28-án, vasárnap, ünnepi istentisztelettel ért véget, melyen Nt. Kovácsné Smatarla Ibolya református lelkész, a mezőgyáni gyülekezet lelkipásztora hirdette Isten igéjét. Szolgatársai voltak: Nt. Katócz Sára, a barcsi, valamint Nt. Dr. Fazekasné Kummer Adél és Nt. Dr. Fazekas István az Erdélyi Gyülekezet lelkipásztorai. A lekciót Kiss Kata, jövő évi konfirmandusunk olvasta fel.

SOLI DEO GLORIA!