„A csoda Istennek ünnepi ajándéka, amellyel maga számára jegyez el. Benne Istenhez nő a lelkünk és Isten hozzánk ér, s ennek a találkozásnak megrendítő és kivételes nagyszerűsége – ez a csoda; az egyetlen, örök csoda.” (Ravasz László)

Mai istentiszteletünk igehirdető lelkésze Dr. Karasszon István Professzor Úr volt, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara Ószövetségi Tanszékének és a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara Ó- és Újszövetségi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, aki a Zsolt 46 alapján hirdette Isten igéjét.

„Jöjjetek, lássátok az ÚR tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát tördel szét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal a föld. A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk.” (Zsolt 46,9-12)

Mi emberek esendőek vagyunk, sokszor még a legerősebbeket is kétségek gyötrik, ám életünk mélypontján sem árt tudni, hogy Isten nem halt meg, hanem a legnagyobb bajok és problémák közepette is törődik velünk. Mindig van tehát okunk az örömre, hiszen a „Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk.”

Új bor ünnepén megtartott úrvacsorás istentiszteletünkön Kanda Pál színművész elszavalta Illyés Gyulának „A reformáció genfi emlékműve előtt” című versét, valamint a kántorunk, Kaszta Mónika és Boros Alfonz trombitaművész lélekemelő hangszeres játéka által nyílhatott ki szívünk még inkább Teremtő Istenünk felé.

SOLI DEO GLORIA!