Reformáció napi ünnepi istentiszteletünk igehirdető lelkésze Nt. Nagy Norbert református lelkész volt, aki a Jn 3,1-7 alapján hirdette Isten igéjét.

„Bizony, bizony, mondom neked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek.” (Jn 3,5-7)

Úrvacsorás istentiszteletünk után az Erdélyi Emlékkertben megemlékeztünk Dévai Bíró Mátyásról és Bethlen Gáborról.