Dr. Fazekas István vezető lelkész társaságában az Erdélyi Gyülekezet presbiterei közül néhányan részt vettek a hétvégén Mezőgyánban megrendezett presbiteri tanácskozáson, melynek fő témái a presbiteri szolgálat bibliai alapjainak vizsgálata és a gyülekezetépítés gyakorlati kérdései voltak. A mezőgyáni és geszti testvérekkel gyülekezetünk képviselői szombat délután Nagyszalontára, vasárnap pedig Gesztre is ellátogattak. Vasárnap Mezőgyánban és Geszten is Dr. Fazekas István hirdette az igét. A tanácskozás házigazdája Kovács László református lelkész volt. A találkozás Istentől megszentelt alkalom volt arra is, hogy a mezőgyáni gyülekezettel a testvérgyülekezeti kapcsolatunk tovább erősödhessen. Soli Deo Gloria!