Az Erdélyi Gyülekezet elnöksége, Dr. Fazekas István vezető lelkész, Erdődi István főgondnok és Bierbauer Zsolt főgondnok-helyettes a tegnapi napon Nagyváradon a Királyhágómelléki Református Egyházkerület vezetőségével találkozott a közös szolgálat, a közös munkák és feladatok megbeszélése céljából. Gyülekezetünk elnökségét Ft. Bogdán Szabolcs János püspök, Ft. Dénes István Lukács főjegyző és Salánki Lóránt gazdasági előadótanácsos fogadta az egyházkerület székházának tanácstermében.

Az Erdélyi Gyülekezet a Királyhágómelléki Református Egyházkerület budapesti gyülekezete, amelynek küldetése, hogy az Erdélyből és Partiumból elvándorlókat pásztorolja, lelkigondozza, és lehetőség szerint segítse hazatérésüket a szülőföldre.

A jó hangulatú megbeszélésen Főtiszteletű Bogdán Szabolcs János Püspök Úr elfogadta gyülekezetünk meghívását, így a Reménység Szigetén hosszú évek óta hagyománnyá vált Erdélyi Halottak napján, tehát november 1-én, Ő lesz az esti istentisztelet igehirdető lelkésze. Isten áldása legyen Püspök Úr szolgálatán és a Királyhágómelléki Református Egyházkerületen!