2015. március 12-15. között
a budapesti Erdélyi Gyülekezet központjában
(Reménység Szigete, 1106 Budapest, Gyógyszergyári u. 3, Örs vezér teréhez közel)

 

Cél és fő jellemzők:

  • Az alapvető cél a magyar protestáns – elsősorban XVI-XVII. századi – liturgiai hagyományok megismerésén keresztül a lelki megújulás és az Isten dicséretéhez méltó istentiszteleti élet szolgálata, továbbá a közös készülés Húsvét ünneplésére 2015-ben.
  • Az előadók és résztvevők tekintetében egyaránt közös protestáns, elsősorban református és evangélikus programot szervezünk magyarországiak és külhoniak számára.
  • A központi téma a húsvéti ünnepkör (böjttől pünkösdig).
  • Teológiai és egyházzenei hátterű érdeklődőket egyaránt várunk: lelkészeket, vallástanárokat, teológiai hallgatókat, kántorokat, egyházzenészeket.
  • A témához szükséges elmélyedés és közösség fontossága miatt a szervezők mindenkit kérnek, hogy lehetőleg a program egészén vegyenek részt.

Program:

  • Közös program a három napszaki áhítat és az előadások, melyeket Fekete Károly püspök (Tiszántúli Református Egyházkerület), Hafenscher Károly zsinati elnök (Magyarországi Evangélikus Egyház), Hoppál Péter kulturális államtitkár (EMMI) és Papp Anette egyetemi docens (KRE Hittudományi Kara) tartanak.
  • A csoportmunka során – mely más lesz a kétféle hátterű résztvevők számára – az ünnepkör szentírási szakaszait, imádságait, liturgiáját, énekeit és többszólamú műzenéjét ismerhetik meg a résztvevők többek között Bence Gábor, Kinczler Zsuzsa, Benkő Tímea vezetésével.
  • A program csütörtöki 18 órás esti áhítattól vasárnapi ebédig tart.
  • Az érdeklődők vasárnap délután részt vehetnek a gyülekezetben másfél évtizedes hagyománnyal bíró teljes éjszakás húsvéti vigília egyik próbáján.
  • A zenei programok szervezője Bódiss Tamás, a Zeneakadémia egyházzenei tanszékének tanára, az elméletieké Zalatnay István, az Erdélyi Gyülekezet lelkésze.

Gyakorlati tudnivalók:

 

A rendezvény a 2011-es kolozsvári, az Öreg Graduál megjelenésének 375. évfordulóján szervezett nemzetközi konferencia nyomán létrejött találkozók negyedik alkalma.

Készüljünk együtt a Nagyhét és Húsvét ünnepére!