Kedves Gyülekezeti Tagjaink, Erdélyiek, Támogatóink!

Az idei ádvent és karácsony a járvány miatt sok szempontból más lesz, mint a megszokott. Sok minden el fog maradni. Kevesebb lesz a forgatag, a szaladás, a zaj, sajnos a személyes találkozás is. De ugyanezért van, amiből több lehet: csendből, elmélyülésből, imádságból, másokra gondolásból. Bárcsak valóra válna a Szentírás egyik legfontosabb üzenete, némi átfogalmazással az, amit József mond a testvéreinek; hogy az, amit az ember rossznak tervezett, azt az Isten jóra találja fordítani. Az előttünk álló hetekre nézve ez azt jelentheti, hogy külsőségekben szegényesebb, de belül gazdagabb ünnepet élhetünk meg. Nagyobb távlatokra gondolva pedig azt, hogy elkezdhetünk megtanulni visszafogottabban, szerényebben élni.

Ezért most különösen is ajánljuk mindenki figyelmébe évek óta használt Családi Áhítatos Füzetünket, amely megtalálható honlapunkon az Aktuális Liturgiánál. Használjuk esténként, hiszen idén többet gyakrabban lesznek otthon együtt a családok, mint általában!  

Különösen is kérjük, hogy gondoljunk azokra, akiknek nagyon fájdalmas, hogy magányuk, amely ezekben a hetekben szokott kicsit oldódni, még jobban rájuk fog nehezedni. Akit lehet, látogassunk meg, akit nem lehet, azt próbáljuk telefonon vagy „igazi” levélben elérni

Az újabb rendelkezések és egyházi ajánlások alapján úgy tervezzük, hogy ádvent harmadik vasárnapjától ismét nyilvánosak lesznek istentiszteleteink, de szigorú rendelkezések betartásával. Mivel nagyon sokan félnek még akkor is közösségbe menni, egyelőre minden istentiszteletet továbbra is közvetítünk online, melyek a következő módon érhetők el:

Facebookon: https://www.facebook.com/pg/Erdelyi.Gyulekezet/posts/
Weboldalunkon: https://erdelyigyulekezet.hu/

Fontosnak tartjuk még a következőt. Az istentiszteleteken való online-részvétel magában is aggályos. Nem véletlen, hogy sok lelkész tudatosan úgy döntött, hogy nem tart. Mi úgy éreztük, mégis inkább az igen felé billen a mérleg. Az úrvacsora – keresztelés, esketés, temetés – esetében fordítva van a helyzet. Azt ne akarjuk online végezni! Mivel a következő hetekben úrvacsorás istentiszteleteket is közvetítünk, azt kérjük, hogy ezen ne akarjanak úgy részt venni, hogy szelnek maguknak egy kis kenyeret, töltenek egy kis bort, és azt úrvacsorai jegyekként magukhoz veszik. Lehet enélkül is, imádságos lélekkel követni a másutt, templomunkban történő szertartást. És lehet imádkozni azért, hogy minél hamarabb tudjunk ismét félelmek nélkül, teljes úrvacsorai közösségben együtt lenni.  

Bár gyülekezetünk is megérezte a járvány miatti anyagi nehézségeket – ha kevésbé is mint oly sok család és intézmény – támogatásainkat megnöveltük. Ennek megfelelő döntéseket hozott a presbitérium. Ez azzal is jár, hogy saját fejlesztéseinkre kevesebb fordítható. Ezért is kérjük, hogy gondoljanak a hálaáldozatra: tegyék el adományaikat alkalomról alkalomra, és ha eljön az ideje, juttassák el.

Áldott ádventi készülődést és karácsony ünneplést kívánunk:

Budapest, 2020. december 5.

                                                 Dr. Zalatnay István                     Bierbauer Zsolt

       vezető lelkész                           főgondnok