Kedves Gyülekezeti Tagjaink, Erdélyiek, Támogatóink!

Mint már korábban jeleztük, a járványhelyzetre tekintettel a szokásos Magyarországon Élő Erdélyiek Találkozóját sem tudjuk megtartani úgy, ahogyan szerettük volna. Nyilvános alkalom helyett csak online lesz követhető az istentisztelet és az azt követő előadás. Sajnos, még ebben a programban is lesz annyi változás a néhány héttel ezelőtt tervezetthez képest, hogy mivel Csűry István püspök úr szintén beteg lett, helyettese, Forró László egyházkerületi főjegyző lesz az igehirdető, akit szeretettel várunk. Az úrvacsorás istentisztelet szépséget fogja növelni Jánosházi Péter csellójátékával, akit kántorunk Varga Árom fog orgonán kísérni.

A nap témájában, amely a Székely Himnusz születésének századik évfordulója, a kérdés kiváló szakértője, Spaller Árpád fog előadást tartani. Ehhez kapcsolódóan pedig emléktáblát fogunk elhelyezni az Erdélyi Emlékkert Udvarhelyszéki Régiójában a szöveg szerzőjének, Csanády Györgynek az emlékére. Az emléktáblán az életrajzi adatokon kívül a Székely Himnusz utolsó két sora szerepel:

Fejünk az ár ezerszer elborítja
Ne hagyd el Erdélyt, Erdélyt Istenem!

Feltűnhet, hogy ez a szöveg kicsit eltér attól, ahogyan a Székely Himnuszt általában énekelni szoktuk. Itt bizony szövegromlás történt: a költemény eredeti szövege megváltozott, sőt további versszakok is születtek hozzá. (Kicsit hasonló ez ahhoz, ahogyan a Magyar Himnuszban Kölcsey szövegéhez nem sok, de egy magánhangzó hozzá lett toldva: sokan „Hozz rá víg esztendőt” helyett azt éneklik, hogy „Hozz reá víg esztendőt”.)

Gyülekezetünk vasárnapi istentiszteletei előtt – ha nincs úrvacsora – szokott lenni egy ún. történelmi visszaemlékezés: valamely, az adott naptári napra eső és Erdély történetéhez kapcsolódó eseménynek a felídézése, melyet imádság követ, végül pedig a Székely Himnusz. Ezévi találkozónknak egészen konkrét „liturgiai következménye” lehet, hogyha mostantól az eredeti, hiteles szöveg szerint énekeljük a Székely Himnusz utolsó két sorát. Mindenkit erre bátorítunk.

Az online közvetítés április 18-án, vasárnap 10 órakor kezdődik, és lehet hozzá csatlakozni gyülekezetünk honlapján www.erdelyigyulekezet-budapest.hu vagy FB oldalán.

Sok erőt – és akinek kell, annak vigasztalást – kívánunk mindenkinek ezekben a nagyon nehéz időkben, és reméljük, hamarosan ismét fogunk tudni személyesen is találkozni.