Kedves Gyülekezeti Tagjaink, Erdélyiek, Támogatóink!

 

Szeretettel köszöntjük az Erdélyi Gyülekezet nevében. Ebben a körlevélben elsősorban néhány jövendőbeli alkalomra, köztük egy rendszeresnek tervezettre hívjuk fel a figyelmet. Programjainkról, szolgálatunkról több információ található honlapunkon vagy facebook-oldalunkon.

 

Az október 22-i 10 órakor kezdődő istentisztelet keretében

megemlékezés az Erdélyi Emlékkert udvarhelyi régiójában

 

 • Minden hónapban tervezünk megemlékezést az Emlékkert egy vagy két egymás melletti régiójában.
 • A megemlékezés kapcsolódik a régió valamely jelentős történelmi eseményéhez, amelyet röviden felidézünk az istentisztelet elején. Egyes esetekben külön „minikonferenciát” is fogunk tartani.
 • Az istentisztelet végén kivonulunk a gyülekezeti zászlóval, a Váradi Bibliával az emlékhelyhez, ahol bibliaolvasás, ének, áldás mellett felolvassuk azok nevét, akik a családi emléktáblákon szerepelnek; majd ezt követően mécsest, virágot helyezünk el.
 • A régiós megemlékezések rendje:

 

Hónap Régió Esemény
Január Torda-Kisküküllő Vallási toleranciát kimondó tordai országgyűlések

(1557, 1564, 1568. jan. 6-13.)

Február Kolozsvár-Kalotaszeg,

Szamosmente-Beszterce

Mátyás király születése Kolozsváron (1443. febr. 23.)
Március Bihar Arany János születése Nagyszalontán (1817. márc. 2.)
Április Szilágyság A Zsibón született báró Wesselényi Miklós halála (1850. április 21.)
Május Maros-Görgény Bólyai Farkas és Bólyai János korszakalkotó tudományos tevékenysége Marosvásárhelyen
Június Kézdi-Orbai Szent László freskók Gelencén (XIV-XV. század)
Július Szatmár Elkészül a Nagykárolyban született Károli Gáspár bibliafordítása (1590. júl. 20.)
Augusztus Csik-Gyergyó Márton Áron gyulafehérvári püspök születése Csíkszentdomokoson (1896. aug. 28.)
Szeptember Sepsi-Orbai A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium névadójának, a kultúraszervező és mecénás gróf Mikó Imrének születése (1805. szept. 4.)
Október Udvarhelyi Agyagfalvi székely gyűlés (1848. október 10.)
November Fehér-Hunyadi

Brassó-Szebeni

Bethlen Gábor halála Gyulafehérváron (1629. nov. 15.)
December Arad-Bánát Temesvári majd egész Romániára kiterjedő forradalom (1989. dec. 16)

 

október 31-én Reformáció Ünnepe

 

 • 17 órától „Velünk élő reformáció”: Beszélgetés, melyben a gyülekezet tagjai saját hitük megéléséhez, a reformáció egyházaihoz kapcsolódó gondolataikat, emlékeiket idézik fel. Örülünk, ha hoznak ezzel kapcsolatos bármilyen tárgyi emléket is (családi, bibliát, fényképet, emléklapot stb.)
 • 18.00 az Erdélyi Emlékkert végigjárása, megemlékezés az egyes régiókban született történelmi személyiségekről,
 • 45 Úrvacsorás istentisztelet reformáció ünnepi liturgikus imákkal

 

november 1-jén Erdélyi Halottak Napja

 

    8.00 Reggeli áhítat
   12.00 Napközi áhítat
 16.00 Úrvacsorás istentisztelet (régi magyar protestáns liturgikus elemekkel)
  18.00 Esti áhítat

(Az Erdélyi Gyülekezetben régi magyar protestáns istentiszteleti hagyományok ihletésére született liturgia szerint történik „a nap megszentelése”. Halottak Napján ezek az áhítatok kísérik a megemlékezőket a szeretteikhez és az Isten színe elé vezető úton.)

 

November 1-jén egész nap látogatható az Erdélyi Emlékkert és az urnatemető.

 

Gyakorlati tudnivalók:

 • az Örs vezér tere metró-kijáratától jobbra 50 m-re nyíló parkolóból 31-én 16.30-tól, nov. 1-jén 7.45-tól Erdélyi Gyülekezet feliratú mikrobusz jár.
 • Autóval az Örs vezér terétől a Fehér útra, majd 500 m után a lámpás kereszteződésnél balra kell fordulni, a Gyógyszergyári útra; 700 m után jobbra van a bejárat.
 • Az Emlékkert egész nap látogatható; az emlékhelyek bejáratánál található kaspókban lehet virágot, az emléktáblák alatt pedig mécsest elhelyezni. Mécses a helyszínen vásárolható.
 • Családi emléktábla és urnahely rendelhető.
 • Az egész nap működő büfében tea, forralt bor, zsíros kenyér kapható.

 

November 26-án Örökkévalóság Vasárnapján

aradi megemlékezés

 

 • Mint évek óta, idén is az istentiszteletet követően – melyen Baracsi Levente Arad-belvárosi lelkész szolgál – kivonulunk a ’89-es forradalom kopjafájához, amelynek oldalára egy magyar és egy román – idén aradi – áldozat neve kerül föl.
 • Egyúttal sor kerül emléktábla és bronz arckép dombormű elhelyezésére is Emlékkertünkben az ugyancsak Aradon született Kuncz Aladárnak, a két háború közötti magyar irodalom kiemelkedő képviselőjének emlékére.

 

Remélve, hogy személyesen is találkozunk a következő hetekben, üdvözletét küldi:

Budapest, 2017. október 18-án

Dr. Zalatnay István                            Lovas Józsefné

vezető lelkész                                     főgondnok