Kedves Gyülekezeti Tagjaink, Erdélyiek, Barátaink!

Szeretettel várunk mindenkit a húsvéti ünnepkör alkalmaira.

Nagypénteken 17 órától: passióolvasós istentiszteletre

(Ezen a nagyon puritán liturgiájú istentiszteleten végigolvassuk a szenvedéstörténetet, amelyet csak gyülekezeti énekek szakítanak meg.)

Nagyszombaton 22 órától teljes éjszakás vigíliára

(A teljes vigília anyaga megtalálható itt, illetve a honlapunkon a heti liturgiánál)

(Az előzővel ellentétben ezt az alkalmat nagyon gazdag, a korai kereszténység és a reformáció első nemzedékeinek hagyományait felelevenítő, sok szimbólumot használó és a Reménység Szigete különböző helyszíneit „belakó” liturgia jellemzi. A szenvedéstörténet egyes napjai szerint tagolódó vigília utolsó, része, a hajnali úrvacsorás istentisztelet keretében felnőtt keresztelésre, illetve konfirmációra is sor kerül.

Ha valaki nagyon elfárad, a gyülekezet vendégszállásán lepihenhet néhány órára.)

Húsvét mindkét napján 10 órakor úrvacsorás istentiszteletre

(Az ünnepi istentiszteletek az egész magyar reformátusságot összefogó Generális Konvent Liturgiai Bizottsága által kidolgozott új istentiszteleti mintát követik. Felhívjuk a figyelmet, hogy idén éppen húsvét vasárnapján van átállás a nyári időszámításra, ezért egy órával korábban kell felkelni.)

Húsvét utáni kedden 18 órakor Szentendrén Transzcendencia címmel megnyíló kiállításra a Németh-Kriza Gyűjtemény festményeiből.

(A gyülekezet alapító lelkészének és feleségének nevét viselő gyűjtemény különösen gazdag vallási tematikájú művekben, és számos erdélyi művész alkotásait tartalmazza. Helyszín: a Bogdányi u. 21. alatt található ún. Régi Művésztelep.)

Áldott húsvét-ünneplést kíván:

Dr. Zalatnay István

lelkész