Kedves Gyülekezeti Tagjaink, Erdélyiek, Támogatóink!

 

Az elmúlt hónapokban sok minden történt gyülekezetünk és a „Sziget” életében. Inkább jó dolgok: részben szokásosak, részben újak is:

Különösen is jól sikerült ez évi Németh Géza Emlékkonferenciánk, amelyre nagyon kedves, régi erdélyi barátaink is jöttek: Fülöp G. Ila Marosvásárhelyről és Gergely István „Tiszti” Csíkszeredából.

Egész nyáron laktak erdélyi egyetemisták – teológusok, egyházzenészek, de más szakosok is – nemrég elkészült diákszállásunkon: részben ún. „erazmuszosok”, részben olyanok, akik szakmai gyakorlatra jöttek Budapestre. A zenészek nagyszerűen be tudtak kapcsolódni az istentiszteleti szolgálatokba és gyülekezeti kórustáborunkba, amelyet hatalmas lelkesedéssel szervezett meg kántorunk, Varga Áron.

Fontos változás, hogy tavasztól másik lelkész is szolgál gyülekezetünkben Sebestyén Katalin személyében, és szeptembertől segédlelkész is lesz, Tarr Csaba, aki Erdélyből érkezik.

Most van folyamatban egyik épületünk tetőcseréje, amely lehetővé teszi, hogy megfelelően helyezzük el könyvtárunkat – amely gyönyörű, több mint 3000 kötetes gyűjteménnyel gazdagodott Szőcs Attilának köszönhetően – és viseletgyűjteményünket, melynek hosszabb távra való gondozását vállalta Veres Emese Gyöngyvér, akit legtöbben rádióriporterként ismernek, de elsősorban néprajzos.

Augusztus 16-17-én vajdasági és kárpátaljai óvónőkkel tartottunk egy hosszú távra tervezett együttműködése előkészítő konzultációtt, amelynek az a célja, hogy a kisebbségi helyzetben felnővő gyermekek a kezdetektől a sajátos körülményeket figyelembe vevő legmagasabb szintű oktatásban részesülhessenek.

Augusztus 19-én a Kolozsvári Magyar Napok keretében mutatkozott be gyülekezetünk fejfagyűjteménye, amely a maga műfajában a legátfogóbb a Kárpát-medencében és egyre ismertebb: a múltkor a Néprajzi Múzeum, késő őszre a Nemzeti Galéria kért tőlünk néhány fejfát kölcsön. Kolozsváron javaslat született arra, hogy az egyházak külön értékként tartsák számon, és óvják ezeket a „kopjafákat”. A gyűjteményért Polony Levente és Bogár Sándor kurátoroknak tartozunk elsősorban köszönettel.

Nem maradhat azonban említés nélkül az elmúlt hónapok két hatalmas vesztesége sem, az erdélyi és az egész magyar élet két meghatározó személyiségének, Kallós Zoltánnak és Kányádi Sándornak az elhunyta, akik mindketten többször is megfordultak gyülekezetünkben. Legyen áldott emlékük!

A közeljövő fontosabb eseményei:

Egyházkerületünk egészében, s így nálunk is presbiterválasztás lesz: szeptember 9-én jelölő közgyűlés, október 7-én maga a presbiterválasztás. Kérjük, a gyülekezet választójoggal bíró tagjait, igyekezzenek e két vasárnap mindenképp jönni az istentiszteletre. Az új presbiterek eskütételére október 31-én kerül sor.

Szeptember 11-16. között lesz nyugdíjashetünk, melyet Sebestyén Katalin és Koryürek Vera presbiterünk vezetnek, és vendég lesz Fabók Mariann bábművész, Jánosházi Péter csellóművész, de koncertet adnak a „Szigeten” lakó, Kolozsvárról jött egyházzenész, illetve zenepedagógia szakos hallgatók: Péter Rita és Rémán Roland Róbert.

Az Erdélyi Emlékkertben havonta szokásos regionális megemlékezésekből a következő a Sepsi-erdővidékiben és a Kézdi-orbaiban lesz szeptember 16-án, az udvarhelyszékiben pedig október 21-én. Ezekre mindenkit szeretettel várunk, de különösen is azokat, akiknek családi emléktáblájuk van.

A Bólyai Egyetem és az Erdélyi Múzeum Egyesület október 5-6-án tart Kolozsvárt Tonk Sándor emlékkonferenciát a kiemelkedő történész és az Erdélyi Magyar Tudományegyetem első rektora előtt tisztelegve; a nyitó előadásra Zalatnay Istvánt kérték fel.

 

Remélve, hogy személyesen is találkozunk a következő hetekben, üdvözletét küldi:

 

Budapest, 2018. augusztus 30.

Dr. Zalatnay István                          Lovas Józsefné

vezető lelkész                                  főgondnok