Az egyházi esztendőt hagyományosan az Örökkévalóság Vasárnapja zárja, amely az Advent első vasárnapja előtt van egy héttel s melyben Isten örökkévalóságára tekintünk előre magunk mögött hagyva a veszteség hónapjának tekintett Novembert.

Az Erdélyi Gyülekezetben ezen a napon emlékeznek meg az 1989-es romániai forradalom magyar és román áldozataira s egyben a gyülekezetet egykor megalapító s a menekülteket befogadó Németh Géza református egyházfira. Az Úrvacsorás Istentiszteleten Gonda László emlékezett meg hírdetett igéjében a földi élet tisztességére s annak küzdelmeire.


A reménységre, mellyel az Adventi időszakban újra éljük a Szenteste csodáját, amely az örök élet reménységével és bizonyosságával meghatározza a hívő ember életét.

Dr. Gonda László előadásában kiemelte: „Istennek kell inkább engedelmeskedni, mintsem embereknek.” Hivatkozva az Apostolok cselekedeteiről írott könyvre, azon belül is az elköteleződésre. Amikor Németh Géza egykori református lelkipásztorra és az Erdélyi Gyülekezet alapítójára emlékezünk, helyes és méltó felidézni. Németh Géza életének és szolgálatának mintegy vezérgondolataként, vezérigéjeként is tekinthetünk arra a bibliai szakaszra.

Géza bácsi egy életre eldöntötte, hogy Jézus Krisztust tekinti megváltójának és urának, s Őt kívánja szolgálni hitével és életével. Minden ebből az első döntésből értelmezhető, s végigkísérte több mint két évtizedes egyházi szolgálatát – mondta Dr Gonda László.

A “Názáreti Rózsa Sándor” emléktábláját  fiai, Zsolt és Áron koszorúzták meg. Ezen vasárnapot a székely és a magyar Himnusszal zárta a gyülekezet.