Január elején igen kedves levél és fényképek érkeztek a kárpátaljai Szolyváról.

Tisztelt Budapesti Erdélyi Gyülekezet!

A Szolyvai Református Gyülekezet és a Magyar Református Óvoda nevében szeretnénk köszönetünket kifejezni támogatásukért.

Szeretnénk köszönetünket kifejezni azért Istennek hogy egy ilyen lelkes támogatót küldött, mint a Budapesti Erdélyi gyülekezet. Önök ezzel az adományukkal hozzájárultak az óvoda működéséhez, és ezzel segítenek abban, hogy Szolyván továbbra is megmaradjon a magyarság. Az Önöktől kapott összegből lehetőségünk nyílt lecserélni két bejárati ajtót, hozzájárultak a gyermekek karácsonyi ajándékához, a maradék összegből pedig az óvoda fenntartásához.

Köszönjük, hogy gondoltak ránk; köszönjük a szeretetet, hisz e mély és igaz érzéssel is érezhetjük, hogy adományuk szívből jövő segítség. Köszönjük, hogy imájukban hordoznak minket. Az ima nagy hatalom, mely lehetőség mindenkinek adott, így mi is imádkozunk Önökért.

Isten gazdag áldását kérjük életükre, munkájukra. Reméljük, hogy a közöttünk lévő kapcsolat nem szakad meg, hanem még inkább gyümölcsözővé válik az idők folyamán és talán az évek múlásával mi is viszonozhatjuk mindazt a segítséget, amit Önöktől kaptunk.

Őszinte köszönettel:

a szolyvai Református Magyar gyülekezet és

a Magyar Református Óvoda

[shashin type=”photo” id=”484,491,483″ size=”small” columns=”max” order=”user” position=”center” crop=”y”]

A levél háttere a gyülekezet vezető lelkészének Szőke Gábor kíséretében tett kárpátaljai látogatása. Az út elsődleges célja az volt, hogy eljusson a gyülekezet 400.000 Ft-os támogatása a Szolyván, Munkácstól 30 km-re lévő városka magyar református óvodájának.

A nagyon régi családból származó Gerzsenyi Irén által megálmodott óvodába leginkább csak részben magyar származású és magyarul alig beszélő gyermekek járnak – akik itt, és ezt követően az iskola – még mindig főleg a magyar nyelv tanítására koncentráló – magyar osztályában, majd valamelyik kárpátaljai református gimnáziumban találhatnak vissza őseik nyelvéhez, kultúrájához.

Szolyván a gyülekezet küldöttségét várta a korábbi püspök, a jövő januárban nyolcadik x-be lépő, de még mindig magával ragadó hittel, erővel szolgáló Horkay László. Egy nappal korábban nagy öröm volt ismét találkozni a még eggyel korábbi püspökkel, az ugyanekkor már tízedik x-be lépő, és még mindig szolgáló Gulácsy Lajossal.

[shashin type=”photo” id=”487,489,488,490,486,485″ size=”small” columns=”max” order=”user” position=”center” crop=”y”]

A Kárpátaljai Református Egyház püspöke, Zán Fábián Sándor már közvetlen a támogatás megérezése után kifejezte köszönetét az egyházkerület nevében:

Nagytiszteletű
Dr. Zalatnay István lelkipásztor úr
Németh Zsolt tiszteletbeli főgondnok úr

részére
Erdélyi Gyülekezet

Köszönőlevél

Alulírott, Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke, hálás szívvel köszönöm meg azt a segítséget, amit Önöktől és az Önök Egyházkerületétől kaptunk a Kárpátalján működő Szolyvai Református Óvoda részére. Református óvodánknak nyűjtott mindennemű támogatásuk nagyban hozzájárult ahhoz, hogy fiataljaink kellőképpen felkészülhessenek református, magyar identitásuk mindennapi megélésére. Minden felajánlás nagy segítség számunkra.

Köszönjük segítőkészségüket, együttérzésüket és minden anyagi áldozatvállalásukat.

Bízom abban, hogy közös céljaink érdekében a kapcsolat továbbra is fennmarad, és nagylelkű támogatásuk nem szűnik meg a jövőben sem.

Mindenható Atyánk áldását kérjük az Erdélyi Gyülekezet minden tagjára, lelkipásztorára és gondnokaira.

Testvéri szeretettel:

Beregszász, 2014. október 17.

Zán Fábián Sándor

a KRE püspöke