Főtiszteletű Csűry István királyhágómelléki leköszönő püspök úr tett látogatást az Erdélyi Gyülekezet – Reménység Szigetén s elkísérte őt a most megválasztott s hivatalba lépő, Főtiszteletű Bogdán Szabolcs János püspök úr is, akiket a gyülekezet vezető lelkésze Dr.Fazekas István fogadott, a gyülekezet presbitereivel és gyülekezeti tagokkal.
A látogatáson újólag is kiemelték a hit és a magyar nyelv fontos építő erejét, amely eddig is összekötötte az elszakított országrészeket. A hitélet, a nyelv és kultúra őrzése, támogatása mint alapertékek mellett a további karitatív tevékenységekről, a fiatalok, idősek és rászorulók lelki gondozásáról, s a tényleges anyagi támogatasokról is szó esett.
Csűry püspök úr kiemelte, hogy a valós célok és sikerek úgy érhetőek el, ha ismerjük korlátainkat is, s nem kudarcokat élünk meg, hanem kisebb, de racionális sikereket.
Bogdán Szabolcs János elmondta, hogy a gyülekezetünkbe lényegében hazaérkezett, érzi, hogy szeretettel várták és a további közös, szép munkára törekszik.
Dr. Fazekas István vezető lelkész háláját fejezte ki a leköszönő püspöknek a korábbi sok segítségért, s hangsúlyozta, hogy egyik legfontosabb feladatának tekinti, hogy a Királyhágómelléki Református Egyházkerület vezetőségével való jövőbeni együttműködés eredményeképpen az Erdélyi Gyülekezet egyfajta lelki híd legyen a továbbiakban is az elcsatolt területeken élő és az anyaországban élő magyarok között. A két püspök és a vezető lelkész közeli közös célként fogalmazta meg a Reménység Szigetén a templomépítés befejezését, majd a közös munkák stratégiai kérdéseiről is szó esett.
A rövid de annál hatékonyabb találkozó után indult haza Nagyvárad irányába a leköszönő s a megválasztott királyhágómelléki püspök.

S.D. G

Fotó: Handó Gergely
Szerk: Peleskei Biró Juli