Meghívó

Az Erdélyi Gyülekezet szeretettel várja családjával együtt

2012. október 31-én Reformáció Ünnepére 

valamint 

a gyülekezet által hagyományosan november 1-jén tartott Erdélyi Halottak Napjára

 

Program:

okt.31.  17.00 A reformáció korát felidéző kulturális program- Dr. Fekete Csaba: Képek a reformáció korából – Wittenbergből és Magyarországról

  • Korabeli énekek kíséret nélkül, illetve orgona- vagy gitárkísérettel
  • Kórusszolgálat
             17.45 Az Erdélyi Emlékkert bejárása, történelmi személyiségek emléktábláinak felolvasása, „világítás”
             18.15 Úrvacsorás istentisztelet reformáció ünnepi liturgikus imákkal
nov.1.    9.00 Reggeli áhítat
             12.00 Déli Könyörgés
             14.00 Napközi áhítat
             17.00 Katolikus mise (Fehérváry Jákó OSB/Pannonhalma/)Úrvacsorás istentisztelet (Hermán János /Nagyvárad-Zolle/ és Zalatnay István)

 

Gyakorlati tudnivalók:

  • az Örs vezér teréről (metró-kijárattól 50 m-re jobbra nyíló parkolóból) a Reménység Szigetére okt. 31-én 16.30-tól, nov. 1-jén 8.30-tó Erdélyi Gyülekezet feliratú különbusz jár.
  • Autóval az Örs vezér terétől jobbra a Fehér útra kell fordulni, majd500 mután lámpával védett kereszteződésnél balra, a Gyógyszergyári útra, ahol700 mután jobboldalt van a Reménység Szigetének bejárata.
  • Az emlékkert egész nap látogatható; az emlékhelyek bejáratánál erre kialakított helyen virág és mécses helyezhető el. Mécses a helyszínen vásárolható.
  • Az istentiszteletek kivételével folyamatosan lehet családi emléktáblát és urnahelyet megrendelni.
  • Az egész nap működő büfében tea, forralt bor, zsíros kenyér kapható.
  • Cím: 1106 Budapest, Gyógyszergyári út 3. (www.erdelyigyulekezet-budapest.hu).

Kedves Gyülekezeti Tagjaink, Erdélyiek, Barátaink!

 

Szeretettel köszöntünk mindenkit az egyházi év vége felé közeledve. Ezekben a hetekben különösen is fontossá válnak számunkra azok a közösségek, amelyekhez tartozunk, s ez tükröződik az egyházi ünnepek egymást követő sorában is.

A közvetlen előttünk álló nemzeti ünnep, október 23. hazánk, különben szomorú XX. századi történelmének arra a pillanatára emlékeztet, amikor a magyar nemzet a legnagyobb erkölcsi magasságban volt, s amikor a – soha korábban nem ismert mértékben lezárt határok ellenére – valóban együtt dobbant az egész nemzet szíve. Az utóbbi időkben egyre többet gondolkozunk azon, hogy ezt a napot méltó templomi együttléttel is meg kellene tisztelnünk. Idén még nem, de reméljük, jövőre kialakul ennek a megfelelő formája is.

Október 31. a reformáció ünnepe – hálaadás alkalma azért, amit Isten ebben a korban adott egyházának – közvetlenül azoknak, akiknek a mai protestánsok az utódai, de közvetve a katolikusnak megmaradottak számára is. Ma már minden felelősségteljesen gondolkozó keresztyén számára az erre való emlékezés egymás jobb megértését segíti, nem pedig eltávolít egymástól.

November 1-jén és azt követő napokban elhunyt családtagjainkra emlékezünk. Azokra, akiken keresztül belekapcsolódik életünk a nagyobb közösségekébe: a nemzetébe, az egyházéba.  (Az utóbbi két nap teljes programja megtalálható levelünk hátoldalán.)

Az egyházi év utolsó, tehát ádvent előtti vasárnapja „az örökkévalóságra való kitekintés”. Úgy tartozik a történelemhez, hogy annak a legvégére tekint előre. Különösen a német protestáns gyakorlatban ez a vasárnap az elesettekre, a hősi halált haltakra való emlékezés napja volt. Sajnos a mi nemzetünk esetében is bőségesen van, lenne kire emlékezni és vigasztalást keresni. Sajátos gyülekezeti helyzetünkben talán különösképpen is emlékezhetünk azokra, akik az 1989-es forradalomban vesztették életüketNovember 25-i istentiszteletünkre várjuk az ő rokonaikat, ismerőseiket.

Gyülekezetünk állandó istentiszteleti rendjéből most különösen szeretnénk fölhívni a figyelmet a szerda du. 6 órai esti áhítatokra. Ezeken általában zeneakadémista hallgatók is szolgálnak orgonával, csellóval, egyéb hangszerrel. Ezeknek – ahogy a reggeli és napközi áhítatoknak is – a liturgiája megtalálható honlapunkon. ½ 6 órától kisbusz várja az Örs vezért terén az erre érkezőket. Jó lenne, ha minél többen a hónap egy-egy szerdáját bejelölnék maguknak, hogy akkor eljönnek erre az alkalomra.  Életükre Isten áldását kérve küldi köszöntését:

 

Budapest, 2012. október 17.

[one_half]Dr. Zalatnay István[/one_half][one_half_last]Lovas Józsefné[/one_half_last][one_half]vezető lelkész[/one_half][one_half_last]főgondnok[/one_half_last]