Szeretettel köszöntünk mindenkit karácsonyra, a leginkább családi jellegű egyházi ünnepre készülve. Erre gondolva ismét elkészítettük az Ádventi Családi Áhítatok Füzetét, amely letölthető honlapunkról (ld. Hitélet>Heti liturgia), de kinyomtatva is elkérhető az ádventi énekeket tartalmazó cd-vel együtt.)

Ünnepi istentiszteleti rend

 • Ádvent negyedik vasárnapján, december 21-én úrvacsorás és kórusszolgálatos istentisztelet tartunk. Így azokkal is, akik karácsonyra hazamennek Erdélybe, előtte együtt tudunk lenni – már majdnem – karácsonyi gondolatokkal, érzésekkel.
 • December 25-én és 26-án egyaránt karácsonyi úrvacsorás istentiszteletet tartunk.
 • Óév utolsó istentisztelete december 28-án, az újévben az első január 4-én lesz.
 • Bárkit várunk napszaki áhítatainkra hétköznap 8 és 12, szerdán este 18 órakor is.

Az elmúlt hónapok kiemelkedő eseményei

 • szeptember 13-14-én „Gyülekezetalakulás csodái a világháborúban és utána” címmel emlékeztünk a Szibériában létrejött legnagyobb református hadifogolytábor alapítóira, Szabó Mózesre és Szőnyi Sándorra; vendégünk volt Vetési László az erdélyi szórványmunka „apostola”, és Papp Vilmos volt kőbányai lelkész.
 • Szeptember 16-án az Emberi Erőforrások minisztere, Balog Zoltán Lukács Móric díjjal tüntette ki gyülekezetünk főgondnokát, Lovas Józsefnét.
 • Szeptember 21-én igehirdetéssel szolgált Zalatnay István a Zilahi Református Óvoda felszentelésén; a város magyar intézményeinek – jelenleg is folytatódó – támogatását minden szinten igyekszünk prioritásként kezelni és arra javasolni.
 • Szeptember 26-án Kriza Dániel és Jakab Júlia képviselték a gyülekezetet az udvarhelyi Kede unitárius templomának felszentelésén, melynek újjáépítését az Erdélyi Gyülekezet is támogatta.
 • Szeptember 28-án nyílt meg a Reménység Szigetén presbiterünknek, a Bábszínház bábműhelye volt vezetőjének, Koryürek Verának a bábkiállítása.
 • Október 9-12 között Zalatnay István és Szőke Gábor vitték el a Szolyvai Református Óvoda számára felajánlott támogatást (a Németh Gézának írásaiból szerkesztett, Miért fontos az egyházi jövőkép c. kötetre érkezett adományokat).
 • November 8-án a Reménység Szigete Éliás József emléknapnak adott helyet születésének 100. évfordulója alkalmából. A református egyház zsidómentő misszióját vezető Éliás Józsefet a 70-es évek elején – Németh Gézához hasonlóan – az akkori egyházi vezetéssel szembeni ellenállása miatt szorították ki az egyházból.
 • November 23-án, Örökkévalóság vasárnapján a ’89-es forradalom három marosvásárhelyi áldozatának özvegye, valamint a kiemelkedő román értelmiségi és közéleti személyiség, Smaranda Enache volt a gyülekezet vendége.
 • December 7-én a Kálvin téri templom esti úrvacsorás istentiszteletén tett jeles eredményű BA vizsgát a Zeneakadémia egyházzene szakos hallgatójaként gyülekezetünk másodkántora, Lénárt Linda.
 • December 9-ére virradóan, sajnos, betörtek a Reménység Szigetére. Pénzt, laptopokat, felszereléseket vittek el tőlünk és több bérlőnktől is. A gyülekezetet ért kár nagyobb részét várhatóan téríti a biztosító.
 • Ugyanezen a napon küldtünk főgondnok asszony vezetésével segélyeket (ruhát, édességet, könyveket) egy hódmezővásárhelyi gyermekotthonnak.
 • Az ádventi időben csatlakoztunk a csángó gyermekek számára folyó bakancsgyűjtéshez: 135.000 Ft gyűlt össze, és behoztak húsz pár jó állapotú téli cipőt.

Tervek, programok

a) Múzeum-létesítési tervek

A következő év kiemelkedően fontos programja muzeális intézmény létrehozása a Reménység Szigetén. Ennek alapját a gyülekezet három sajátos, részben egyedinek minősülő gyűjteménye jelenti: egy fejfa (kopjafa), egy népviseleti és egy képzőművészeti gyűjtemény.
A gyülekezet kérvényezte a fővárostól, hogy megkaphassa a közvetlenül a templom mellett lévő, szomszédos terület használati jogát. ahol elhelyezni lehetne a gyűjteményeket.
Erre a munkára is tekintettel, januártól új munkatársa lesz a gyülekezetnek az erdélyi evangélikus lelkészcsaládból származó Veres Emese Gyöngyvér néprajzos személyében.

b) Énekes liturgiai táborozás

Az Erdélyi Gyülekezet a magyar református istentiszteleti élet megújításáért folyó munka egyik legfontosabb központja elméleti és gyakorlati téren egyaránt. Szeptember óta részidős munkatársként vesz részt ebben a munkában Horváth Dorottya legfelső szintű egyetemi végzettségű egyházzenész.
Jövő év koratavaszára tervezünk énekes liturgiai táborozást a Reménység Szigetére. Ilyen jellegű program a református egyházban első alkalommal 2012 nyarán szintén az Erdélyi Gyülekezetben volt.

Egyéb jövő évi programjainkról következő körlevelünkben tudunk majd írni.

Támogatási lehetőség

Köszönettel vesszük szolgálatunk támogatását bármilyen formában. Az egyház-fenntartói járulék idén 4.000 Ft. Kérjük, pótolják azok, aki még nem tették meg.
Rendelkezni lehet a személyi jövedelemadó 2×1 %-áról: közvetlenül támogatható az Erdélyi Gyülekezet a 0334-es technikai számmal, továbbá a Legato Alapítvány 18099098-1-41 adószámmal.

Életükre Isten áldását kérve küldi köszöntését:

Budapest, 2014 Ádventjében

Dr. Zalatnay István – vezető lelkész

Lovas Józsefné – főgondnok