Advent második vasárnapján igehirdető lelkészünk Ft. Tőkés László, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület egykori püspöke volt.

Alapító lelkészünkre, Németh Gézára is megemlékező igehirdetésének alapja az 1 Kor 3, 5-9 volt:
„Hát ki az az Apollós, és ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívőkké lettetek; mégpedig ki-ki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr. Én ültettem, Apollós öntözött, de Isten adta a növekedést. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet és aki öntöz: egyek, és mindegyik a maga jutalmát kapja majd fáradozásához méltóan. Mert mi Isten szolgálatában állunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. ” (1Kor 3,5-9)

Vasárnapi istentiszteletünkön szolgálattevő lelkészként Nt. Nemes Csaba református lelkész, liturgus lelkészként pedig Dr. Fazekas István vezető lelkész is szolgált.

Imádkozzunk, hogy a mi Urunk Istenünk adja meg, hogy az Erdélyi Gyülekezetben megindult növekedés egyre nagyobb legyen, hogy Istennek tetsző szép szolgálatunkkal az elcsatolt területeken élő magyarok ügyeit is szolgálhassuk!