Az Idősek Csendes Hetének fő témája a Biblia női alakjai. Az első bibliaórán Jézus anyjának, Máriának az engedelmességéről beszélgettünk, aki elfogadta a Szentlélek szándékát. Dr. Fazekas István vezető lelkész a Mária személyét illető protestáns, katolikus és ortodox értelmezési kérdéseket is részletesen felvázolta, hogy más – más aspektusból, mennyiben térnek el a protestánstól. A nők lelkiereje és alázata példaertékű mind a Bibliában mind az életben.

Fotó: Handó Gergely