Húsvét 2017

ápr 14, 2017

Kedves Gyülekezeti Tagjaink, Erdélyiek, Támogatóink!

 

A húsvét utáni hétre elkészül egy olyan szórólapot, amely átfogóan igyekszik bemutatni az Erdélyi Gyülekezet múltját, életét, terveit. Ezért most csak az ünnepekre vonatkozó tudnivalókat jelezzük:

 

Ünnepi alkalmak gyülekezetünkben:

  • Nagypénteken du. 5 órától tartunk passióolvasós istentiszteleten. Ezen az egyedi liturgiájú alkalmon a szenvedéstörténetet olvassuk végig csak a legszebb nagypénteki énekekkel meg-megszakítva, amelyet majd úrvacsora követ;
  • Nagyszombat estétől húsvéti reggelig vigília; amelyre az érkezőket 1 10-től várja kisbuszunk az Örs vezér terén; vigília 1 11-kor kezdődik;

— a keresztyén hit alapját jelentő négy nap eseményeit az egyháztörténet két évezredéből vett elmélkedő szövegekkel, énekekkel, szimbólumokkal idézzük föl, éljük újra;

— a nagyon gazdag liturgiában különösen fontos szerepet játszik a fény (a templomban elhelyezett 73 gyertya fokozatos eloltásával, majd a feltámadást kifejező visszatérésével, valamint a hajnali világosság várásával, belekomponálásával a szertartásba) és a népi passiójátékok ihletése;

— az éjszaka során nemcsak templomunkat, hanem annak környékét is „belakjuk”, részben végigjárjuk;

— az utolsó rész, a hajnali istentisztelet keretében idén nem keresztelés lesz, hanem „keresztségi fogadalom megújítás”, egy-egy gyertya elhelyezésével az úrasztala előtt;

— általános tapasztalat, hogy az éjszakát mindenki könnyebben bírja végig, mint előzetesen gondolja, de azoknak, akik elfáradnak, módjuk van lepihenni vendégszobáinkban, és amikor akarnak újra visszakapcsolódni a közös ünneplésbe;

— hajnalban közös reggeli keretében fogyasztjuk el a – nagyszerűen elkészített – sült, illetve töltött bárányt?

  • Húsvét vasárnapján és hétfőjén is 10 órától ünnepi, úrvacsorás istentisztelet

 

Áldott ünnepi készülődést és húsvét-ünneplést kíván,

Dr. Zalatnay István                                                                Lovas Józsefné
lelkész                                                                                         főgondnok