Kedves Gyülekezeti Tagjaink, Erdélyiek, Támogatóink!

Körlevelünkben ismét igyekszünk röviden beszámolni életünkről, terveinkről.

 

A közeljövő alkalmai:

  • Kivételesen szép, gazdag liturgiája van egész éjszakás húsvéti vigíliánknak, mely nagyszombat este 22.00-kor kezdődik. Ennek keretében hajnalban felnőtt keresztelésre illetve konfirmációra is sor kerül idén. (A vendégszálláson az éjszaka során le lehet pihenni.) Az ünnep mindkét napján 10 órától is tartunk úrvacsorás istentiszteletet.
  • Április 10-én Magyarországon Élő Erdélyiek Találkozója 10.00 órától; az Erdélyi Emlékkertben újabb hat személyiség bronz arckép-domborművét helyezzük el: Árkay Aladár építészét, Ignácz Rózsa írónőét, Kájoni János zenetudósét, Sass Kálmán mártír református lelkészét és a „két Teleki Sámuel grófét” (a marosvásárhelyi Téka alapítójáét és a földrajzi felfedezőét); hatukhoz kapcsolódnak majd előadások, vetítések, valamint zene. A domborműveket Barabás Márton és Kontúr Bertalan szobrászművész készítette. Az istentiszteleten Csűry István püspök fog prédikálni, és Erdélyből várunk papot
  • Június 5-én vasárnap tartjuk szokásos Németh Géza Emlékkonferenciánkat.

 

Kiemelt ügyeink:

  • Folytatódnak építkezéseink. Idén a másodlelkészi lakás felújítását és a vendégszállás tetőcseréjét tervezzük elvégezni.
  • Ugyancsak idén szeretnénk hivatalos gyűjteményként is létrehozni az Erdélyi Gyülekezet múzeumát, amelynek kopjafa-gyűjteménye egyedi. és gazdag népviseleti kiállítást tesz lehetővé a Németh Géza fiaival való együttműködés (erdélyi, moldvai és sokác anyaggal).
  • Támogatásaink többsége Erdélybe megy, de nem csak: sok figyelmet fordítunk Kárpátaljára (óvoda-támogatás, betegek gyógykezelése), a tavaly indított Magyar Támogatás a Szerbiai Migránkrízisben Vajdaságban valóban rászoruló – főleg gyermek – úton lévőket és károkat szenvedett horgosi gazdákat segített. Egyre több belföldi szakmai és külföldi anyagi támogatást tudunk nyújtani Cegléden működő cigánymissziónk számára (országos bábverseny megnyerése, szociális munkás alkalmazása, az iskola több rétű segítése).

 

Támogatás:

Köszönettel vesszük szolgálatunk támogatását. Az egyházfenntartói járulék évi 4000 Ft. Az Erdélyi Gyülekezet mint egyház a 0334 technikai számmal támogatható az Szja 1 %-ával (mellékelünk kitöltött formanyomtatványt), és figyelembe ajánljuk a gyülekezetünkkel szorosan együttműködő Legato Alapítványt, amelynek javára a civiltársadalmi 1%-ról lehet rendelkezni ( a beírandó adószám: 18099098-1-41).

Áldott böjti készülődést és húsvét ünneplést kívánva köszönti:

Budapest, 2016. március 7-én

[one_half]Dr. Zalatnay István[/one_half][one_half_last]Lovas Józsefné[/one_half_last]
[one_half]vezető lelkész[/one_half][one_half_last]főgondnok[/one_half_last]