Kedves Gyülekezeti Tagjaink, Erdélyiek, Támogatóink!

 

Karácsonyra és az új évre készülve szeretettel köszöntjük az Erdélyi Gyülekezet nevében. Szívből kívánjuk, hogy a szűkebb és tágabb környezetünkben is növekvő zavarodottságot, félelmeket, keserű indulatokat legyőzve a következő napokban igazi szeretet, béke és meghittség költözzék szívünkbe és otthonainkba.

Gyülekezetünk sokszínű életének köszönhetően sok a tapasztalatunk – az emberi nyomorúságról, de az őszinte segítőkészségről is. Azt látjuk, hogy mindenütt jót tenni akaró és tudó emberekre van elsősorban szükség. Közösségek, így az Erdélyi Gyülekezet részéről is pedig bölcs döntésekre, hogy hol, miben van feladata és lehetősége is tenni.

 

Az elmúlt esztendő

Az elmúlt évet végig gondolva sok mindennek örülhetünk. Istentiszteleti életünk az évek óta kialakult rend szerint folyik a maga régi tradíciókat életre keltő gazdagságával, napszaki áhítataival. Különösen is örülünk az e téren újonnan kialakult kapcsolatunknak a Lónyay utcai Református Gimnáziummal.

Egészen más jellegű – gitáros, látványos, élményszerű – istentiszteleti élet az, amelyre Cegléd Ugyer nevű, mélyszegénységben élő negyedének iskolájában van lehetőség, és amelyet a jövőben erősíteni szeretnénk.

E kettő a lehető leginkább eltérő istentisztelet típus; bennünket pedig arra tanít, hogy – Pál apostolt idézve – tanuljunk meg görögöknek görögül zsidóknak zsidóul szólni.

Számos értékes, felemelő programunk volt az elmúlt évben, amelyért előadóinkat, vendégeinket illeti köszönet. A legfrissebbként él bennünk a november végi Örökkévalóság Vasárnapja és az annak keretében tartott Kuncz Aladár megemlékezés és előadások.

A Reménység Szigete folyamatosan szépül, fejlődik egy-egy kis lépéssel. Legutóbb két épületre került új tető, így jövőre folytatni tudjuk a belső munkálatokat.

 

A jövő év

Terveinkhez kapcsolódó nagyon fontos hír, hogy elindul környezetünk fejlesztése: nagy lakótelep épül szomszédságunkban, egyúttal új ún. szabályozási terv készül az egész városnegyedre, amelynek keretében számos sok problémánk megoldódhat.

Úgy döntött presbitériumunk, hogy a jövőben érdemes támogatásainkat koncentráltabbá tenni, és egy-egy külön nevet viselő program keretébe illeszteni. Így hoztuk létre elsőként az Erdélyi Gyülekezet Tavaszy Sándor Programját, amelyet a két világháború közötti erdélyi szellemi élet kiemelkedő személyiségéről, a teológiai és filozófiai tanár professzorról neveztünk el. Ennek keretébe soroltuk négy konkrét támogatásunkat:

 • a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna református iskola szociális napközijét;
 • a válaszúti Kallós Alapítvány által indított nagysármási szórványkollégiumot;
 • a kárpátaljai Szolyva magyar óvodáját;
 • a délvidéki Óbecse központi óvodáját.

Annak érdekében, hogy a gyülekezetünkkel való kapcsolattartás könnyeben tervezhető legyen, már most jelezzük a 2018. év ünnepeit, kiemelt programjait. Ezek listája:

 

Remélve, hogy találkozunk az előttünk álló istentiszteleteken – a 4. ádventin dec. 24-én, Karácsony első vagy másodnapján, az óévin dec. 31-én – áldott karácsony-ünneplést és új évet kíván:Budapest, 2017. december 21-én

márc. 31.

ápr.2

Húsvéti vigília és istentiszteletek Nagyszombat este 10 órától teljes éjszakás vigília;

a hajnali istentisztelet keretében felnőtt konfirmáció

ünnep mindkét napján úrvacsorás istentisztelet

ápr. 15. Magyarországon Élő Erdélyiek Találkozója Kiemelt téma: Bach és Erdély

 • szakmai szervező: Dr. Benkő Tímea teológiai tanár, egyházzenész, orgonista
 • református istentisztelet: Csűry István püspök
 • katolikus mise: Potyó Ferenc érseki helynök
máj. 20/1 Pünkösd Ünnep mindkét napján úrvacsorás istentisztelet

első nap kórus-szolgálattal

június 3. Németh Géza Emlékkonferencia Téma: Nyomorúság – hit – remény – segítés

Konferencia és esettanulmányok: karitatív és cigány-missziós programok az Erdélyi Gyülekezetben és Erdélyben. Bemutatkozik:

 • a gyülekezet Cegléd-ugyeri szolgálata
 • Csibész Alapítvány, Gergely István „Tiszti
 • Marosvásárhely: Lazerenum Alapítvány, Fülöp G. Ila
július az Erdélyi Gyülekezet Tavaszy Sándor Programjának

nyári tábora

az Erdélyi Gyülekezet által támogatott intézmények, fiatalok találkozója támogatott intézmények diákjainak:

 • nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna református iskola szociális napközije
 • a Kallós Alapítvány nagysármási szórványkollégiuma
okt.31-nov.1. Reformáció Napja és

Erdélyi Halottak Napja

31-én du. a reformáció korát felidéző kulturális program,

az Erdélyi Emlékkert bejárása, istentisztelet

Nov. 1.  új emléktáblák és arckép-domborművek elhelyezése

nov. 25. Örökkévalóság Vasárnapja Megemlékezés a ’89-es forradalom mártírjainak kopjafájánál.

Ebben az évben a nagyszebeni áldozatokra emlékezünk.

dec. 25/6 Karácsony mindkét nap úrvacsorás istentisztelet
havonta Régiós megemlékezések

az Erdélyi Emlékkertben

Minden hónap valamelyik vasárnapi istentiszteletéhez kapcsolódóan megemlékezést tartunk egy vagy két régiónál felolvasva a családi emléktáblákat is.

 • január 14. Torda-Kisküküllő (emlékezve az erdélyi vallásszabadságot megteremtő országgyűlésekre)
 • február 11. Kolozsvár-Kalotaszeg és Szamosmente-Beszterece (emlékezve Mátyás király születésére)
 • március 11. Bihar (emlékezve Arany János születésére)

 

Remélve, hogy találkozunk az előttünk álló istentiszteleteken – a 4. ádventin dec. 24-én, Karácsony első vagy másodnapján, az óévin dec. 31-én – áldott karácsony-ünneplést és új évet kíván:

Budapest, 2017. december 21-én

Dr. Zalatnay István
lelkész

Lovas Józsefné
főgondnok