Advent 3. vasárnapján igehirdető lelkipásztorunk Ft. Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület korábbi püspöke volt, aki Isten igéjét a Jeremiás próféta könyvének 23. része 7. és 8. versei alapján hirdette.

„Eljön majd az idő – így szól az ÚR –, amikor nem azt mondják többé, hogy él az ÚR, aki fölhozta Izráel fiait Egyiptom földjéről, hanem azt, hogy él az ÚR, aki fölhozta, hazahozta Izráel házának utódait észak földjéről és mindazokból az országokból, amelyekbe szétszórta őket; és a maguk földjén fognak lakni.” (Jer 23,7-8)

Az úrvacsorás istentisztelet szolgálattevő lelkészei voltak még: Dr. Fazekasné Kummer Adél gyakornok lelkipásztor és Dr. Fazekas István vezető lelkész. Az ünnepi istentiszteletünkön gyülekezetünk megújult énekkara is szolgált, Kaszta Mónika kántorunk vezetésével.