Pünkösd vasárnapján Lestyan Balázs és Lestyan György bizonyságot tettek hitükről és keresztségben részesültek. Isten áldását kívánjuk életükre és lelki fejlődésükre.