Ezen a hétvégén tartjuk a Reménység Szigetén a Németh Géza Nemzetközi Tudományos Konferenciát, melynek lelki alkalmai és programjai nyilvánosak.

Várunk Mindenkit nagy szeretettel!

A Németh Géza Nemzetközi Tudományos Konferencia programja

Reménység Szigete, 2024. május 31. – június 2.

2024. május 31. péntek

15 órától             Regisztráció

16.00 – 16.10    Ünnepi köszöntő: Dr. Fazekas István vezető lelkész

16.10 – 16.30    Szakmai megnyitó: Prof. Dr. Karasszon István egyetemi tanár

Egyháztörténeti szekció (Nagyelőadó, plenáris)

IdőpontElőadásElőadóIntézmény
    
16.30 – 17.00Felekezetközi kapcsolatok a két világháború között ErdélybenDr. habil. Lukács Olga egyetemi professzor, dékánBabeș-Bolyai Tudományegyetem, Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar
17.00 – 17.30Noha Szenczi (munkássága) mindenkié, Szenczi Molnár Albert egyedül az Istené.Kerekes József István PhD, egyetemi adjunktusBabeș-Bolyai Tudományegyetem, Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar

Biblica Teologia szekció (Nagyelőadó, plenáris)

IdőpontElőadásElőadóIntézmény
    
17.30 – 18.00A Róm 8 intertextuális vizsgálataGurányi Krisztián doktoranduszKároli Gáspár Református Egyetem Doktori Iskola
18.00 – 18.30A 19. zsoltár egységének problémakörét érintő nyelvészeti észrevételekDr. Fazekas István PhDErdélyi Gyülekezet

19 órától             Vacsora

2024. Június 1. Szombat

7 órától                Reggeli

8.30 – 8.50          Reggeli áhítat

Gyakorlati teológiai szekció (református templom előtere, plenáris)

IdőpontElőadásElőadóIntézmény
    
9.00 – 9.15A Kárpát-medencében található fejfák és kopjafák szimbólumrendszerének főbb sajátosságaiPolónyi Levente fafaragó művész 
9.15 – 9.25Kiadványok a gyülekezetek életébenFazakas IstvánFekete Sas Kiadó
9.30 – 9.50Egyház és média kapcsolataTóth J. András és Papp KlaudiaMagyar Katolikus Rádió

10.00 – 11.00     Kávészünet

11.00 – 11.25Parókia mint kultúrközpontTóth B. Klára festőművész, költő, író 
11.30 – 11.55A gyülekezeti diakónia főbb történeti sajátosságai és aktuális kérdéseiKovácsné Smatarla Ibolya doktoranduszSelye János Egyetem Doktori Iskolája

Egyháztörténeti szekció (Tőkés László élete és munkássága, Nagyelőadó, plenáris)

IdőpontElőadásElőadóIntézmény
    
10.00 – 10.15Megnyitó:Demeter Szilárd főigazgatóMagyar Nemzeti Múzeum
10:15 – 10:35Tőkés László mint a magyar nemzetpolitika lelkiismereteNémeth Zsolt elnökMagyar Országgyűlés Külügyi Bizottsága
10:35 – 10:55„Protestáns életutak a diktatúrában: Tőkés László életművének kutatása és dokumentálása” project bemutatásaKóczián Viktória tudományos munkatársLegato Alapítvány
10:55 – 11:15A kezdetek: Tőkés László diákkori küzdelmeiMolnár János emeritus professzor, ny. egyetemi docensDebreceni Református Hittudományi Egyetem

11:15 – 11:30    Kávészünet

11:30 – 11:50„Erős vár a család is”Gergely Istvánné Tőkés Erzsébet igazgatóHázsongárd Alapítvány
11:50 – 12:10Visszatekintés a temesvári évekre (1986-1990)Tolnay István tanügyi tanácsosPartiumi Keresztény Egyetem
12:10 – 12:30A temesvári Mária-tér: egy helyszín, két csodaGazda Árpád újságíró, szerkesztő, tudósítóMTI
12:30 – 12:50A temesvári református egyházközség küzdelmei Tőkés László lelkipásztorsága idejénBalaton Zoltán tanulmányát felolvassa Kóczián Viktória 

12:50 – 14:00    Ebédszünet

14:00 – 14:20A kommunista diktatúra történeti kutatásának kihívásaiDr. Varga Andrea jogtörténész 
14:20 – 14:40Történelmi megemlékezés: igazság vagy hamisság forrása?Dr. Zalatnay István egyetemi docensKároli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
14:40 – 15:00Temesvár 35Szilágyi Zsolt korábbi elnökErdélyi Magyar Néppárt
15:00 – 15:20Tőkés László és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács szerepe az erdélyi magyarság autonómiatörekvéseibenToró T. Tibor elnökErdélyi Magyar Néppárt

15:20 – 15:35    Kávészünet

15:35 – 15:55Ökumené akkor és mostDr. Nemes Csaba református lelkész, kabinetvezető, minisztériumi főtanácsadóTőkés László európai parlamenti képviselő budapesti irodavezetője
15:55 – 16:15„Inkább Istennek engedni” – Kapcsolódási pontok Németh Géza és Tőkés László szolgálatábanDr. Gonda László általános rektorhelyettes, egyetemi docensDebreceni Református Hittudományi Egyetem
16:15ZárszóDr. Fazekas István PhDErdélyi Gyülekezet

18 órától             Vacsora

2024. Június 2. vasárnap

8 órától          Reggeli

10 órától       Ünnepi istentisztelet (Igét hirdet: Ft. Tőkés László református lelkész, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület korábbi püspöke)

11.30               Tőkés Béla mártír református lelkész emléktáblájának ünnepélyes felavatása (Beszédet mond: Dr. habil. Lukács Olga egyetemi professzor, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző és Zeneművészeti Karának dékánja)

11.50               Koszorúzás az 1989-es romániai forradalom mártírjainak kopjafájánál (Beszédet mond Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt korábbi elnöke)

12.00               Koszorúzás Németh Géza domborművénél (Beszédet mond Filep Tamás Gusztáv történész)

12.15               „Isten műhelyében” – Zsombori Árpád kiállításának megnyitója

12.30               Ebéd

14.00               Németh Zsolt megemlékezése Németh Gézáról

14.30               Dr. Gonda László egyháztörténész: Németh Géza szolgálata, különös tekintettel az Erdélyi Gyülekezet megalakulására

15.00               Kávészünet

15.15               Részletek Németh Géza írásaiból Jánosi Dávid színművész előadásában

15.30               Kerekasztal-beszélgetés Németh Gézáról (Dévai Nagy Kamilla, Kóczián Viktória, Tőkés László, Dr. Gonda László, Dr. Németh Géza és Dr. Fazekas István)

16.30               Zárszó – Dr. Fazekas István, az Erdélyi Gyülekezet vezető lelkésze