2018. április 15. vasárnap, Erdélyi Gyülekezet – Reménység Szigete

melynek kiemelt témája:

Bach és Erdély

P R O G R A M

10.00-11.30 Istentisztelet (Igét hirdet: Csűry István püspök /Nagyvárad/, úrvacsora: Dr. Zalatnay István /Erdélyi Gyülekezet/)
11.45-12.15 A Kolozsvári Protestáns Teológia Énekkarának koncertje; kórusvezető: drs. Benkő Tímea teológiai tanár, Kolozsvár
12.15-12.30 Csűry István: Erdélyi ökumené a múltban és a jelenben
12.30-12.45 Zalatnay István: A felekezetek közötti úrvacsorai közösség kérdése és

Bejelentés: Milyen feltételek mellett vehetnek részt nem reformátusok az úrvacsorában az Erdélyi Gyülekezetben?

12.45-13.00 Találkozások c. grafikai és néprajzi kiállítás megnyitása (Ürmös Péter) A Kisgrafika Barátok Köre vándorkiállítása
13.00-14.00 Ebédszünet: ebédjegy váltható a regisztrációnál, büfé, kürtőskalács
14.00-15.00 A Musica Donum Dei barokk zenei együttes Márkus-Zalatnay Fruzsina barokk fuvola, Lachegyi Róza barokk hegedű, Tegyei Zoltán csembaló) és Jánosházi Péter barokk cselló koncertje)
15.00-16.00 Katolikus mise: celebrálja Marton Zsolt, a Központi Papnevelő Intézet rektora
16.00-17.00 Erich Türk orgonakoncertje és előadása az erdélyi barokk zene világáról Bach és Händel művekből, Ruzitska Györgytől, valamint a Josephus Fazakas Krizbacensis kottás gyűjteményből (1738) és az ún.  szentgyörgyi kéziratból (1757)
egész nap Óránként harangszó, fohász és énekvers (az Erdélyi Gyülekezet imái)

Gyakorlati tudnivalók:

  • „Erdélyi Gyülekezet” jelzésű mikrobuszok járnak egész nap az Örs vezér tere (Metró kijárattól jobbra 50 m-re lévő megálló) és a Reménység Szigete között.
  • A regisztrációnál egyháztagság rendezhető, adatok pontosíthatók, rendelhető családi emléktábla (Erdélyi Emlékkertbe), urnahely (az altemplomba).