„Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással.”

(2Tim 4,2)


Lelkészszentelés – Hegyközszentmiklós, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Ünnepi Közgyűlésén, 2022. június 10.

2022. június 12-én Forró László királyhágómelléki főjegyző levezetésével az Erdélyi Gyülekezetben történt titkos szavazás előtt megállapítást nyert, hogy a közgyűlés szabályosan hívatott össze és határozatképes. Forró László „ritkán adódó, gyönyörűséges lelkészválasztásként” értékelte a szavazás végeredményét: a közgyűlés teljes egyhangúsággal tartózkodás nélkül választotta meg Dr. Fazekas István lelkipásztort. A főjegyző szeretettel gratulált a megválasztott lelkésznek és a gyülekezetnek, s áldott szolgálatot kívánt Dr. Fazekas Istvánnak, illetve köszönetet mondott Dr. Zalatnay István korábbi vezetőlelkésznek a több mint húsz éves szolgálatáért.A jó Isten adjon erőt, s kitartást a szolgálathoz!Soli Deo Gloria!