Körlevél és Meghívó a Magyarországon Élő Erdélyiek Találkozójára

Kedves Testvérek, Erdélyiek, Barátaink!

 

Szeretettel köszöntünk mindenkit húsvét hetében – új reményekkel, tervekkel és Isten iránti hálával az elmúlt hetekért, amelyek külső és belső eseményekben egyaránt gazdagok voltak. Az egész böjti időszakban a szokásos reggeli és napközi alkalmon kívül minden este is tartottunk áhítatot, melyeken legtöbbször zeneakadémista fiatalok is szolgáltak.

A gyülekezet lelkésze 40 napos szigorú, minden étkezéstől való tartózkodást jelentő böjtöt tartott. A böjt gyakorlása az egész Szentíráson és az egyháztörténet jó részén végigvonul. A boldogságát egyre inkább a habzsoló fogyasztástól váró újkori ember ezt szinte teljesen elfelejtette.  Legújabban kezdi újra felfedezni a keresztyén ember a böjt hatalmas erejét, áldásait. E 40 napos böjtöt meglapozó gondolatok olvashatók honlapunkon megtalálható írásokban, tapasztalatairól pedig minden bizonnyal gyakran lesz szó a jövőben a gyülekezet különböző alkalmain.

Az elmúlt hónapok eseményei

Az Erdélyi Gyülekezet történetében az elmúlt esztendő volt az egyik legeseménydúsabb.

Tavaly november 1-jén fölavathattuk gyülekezetünk altemplomát, egy gyönyörű istentiszteleti helyiséggel, egy az egész Kárpát-medencében egyedi fejfa (kopjafa)-gyűjteménnyel és nagyon szép, erdélyi hangulatú urnatemetővel. Ezúton is őszinte hálánkat fejezzük ki építészünknek, Ónodi Szabó Lajosnak, kivitelezőnknek, Fábián Lászlónak és műszaki ellenőrünknek és tanácsadónknak, Schliszka Csabának, valamint a kopjafa-gyűjteményünk ajándékozóinak, Polony Leventének és Bogár Sándornak.

Az elmúlt év végén döntött a Magyar Országgyűlés arról, hogy mely egyházak státuszát véglegesíti. Ezek között van az Erdélyi Gyülekezet. Bár ez semmilyen változást nem jelent gyülekezetünk számára jogi vonatkozásban, elismerése gyülekezetünk közel negyed évszázados szolgálatának, és biztosítéka annak, hogy a korábbiaknál is eredményesebben szolgálhassunk egyházunkat és nemzetünket, különösen is a határon túli magyarságot.

A parlamenti döntés előtt néhány hét állt rendelkezésre, hogy az egyházi státusz megőrzésére irányuló kérésünkhöz támogató aláírásokat gyűjtsünk. Ez minden várakozásunkat fölülmúló eredménnyel járt. A szükséges 1000 aláírás helyett több mint négyezer gyűlt össze, annak ellenére, hogy semmiféle „hatékony módszert” nem alkalmaztunk (utcai gyűjtés, hirdetések stb.), pusztán egy körlevélben kértük a támogatást.  Őszinte köszönetünket fejezzük ki ezért minden támogatónknak. Sokszor szinte megszégyenítő volt az, amilyen áldozatkész módon idős, beteg emberek is vették a fáradságot, hogy segítsenek, hogy megkeressék az erdélyi rokonokat, barátokat, hogy postára menjenek, vagy a város túlsó sarkából elhozzák személyesen az aláírásgyűjtő ívet.

Ennek a döntésnek fontos és most különösen is aktuális következménye, hogy továbbra is támogatható gyülekezetünk a személyi jövedelemadó 2×1 %á-val egyrészt közvetlenül az Erdélyi Gyülekezet a 0334-es technikai számmal, másrészt a velünk szorosan együttműködő Legato Alapítvány 18099098-1-41 adószámmal (az ehhez szükséges formanyomtatványokat mellékeljük). Tudnivaló, hogy az adózók közel kétharmada egyáltalán nem él ezzel a támogatási lehetőséggel. Közöttük nagyon sokan erdélyi származású és szülőföldjüket szerető emberek, akik sokszor csak ismerethiány miatt nem használják ezt a lehetőséget. Azt kérjük, hogy az ő figyelmüket hívjuk fel arra, hogy komoly segítséget nyújthatnak munkánkhoz ezen a módon.

Hitélet, programok:

Mindenkit szeretettel várunk, elsősorban istentiszteleteinkre.     Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy gyülekezetünknek az a sajátossága, hogy nem területi alapon szerveződött, hanem személyes döntés alapján, a legtöbbeknek nem teszi lehetővé, hogy heti rendszerességgel jöjjenek el alkalmainkra. Nagyon szeretnénk azonban, ha mégis gyakrabban találkozhatnánk. Az aláírásgyűjtés jól mutatta, hogy milyen sokakban lenne erre igény. Nagyon sokaktól halljuk, hogy szeretnének jönni, de annyi a tennivaló, az egyéb kötelezettség, hogy újra és újra tolódik az időpont, amikor tényleg eljutnak a Reménység Szigetére. Szeretnénk azt javasolni, hogy próbáljanak kialakítani valamilyen rendet, aminek alapján havonta, vagy legalább kéthavonta egyszer eljönnek istentiszteletünkre vasárnap 11 órára. Ha az ember hónapokkal előre beírja a naptárába, hogy melyik vasárnapot szánja erre, sokkal jobb eséllyel tudja azt tartani.

A vasárnapi istentiszteletek mellett minden hétköznap reggel 8 órakor és 12.30-kor valamint alkalmanként este 6 órakor is tartunk áhítatot. Ezeken fizikai jelenlét nélkül is részt lehet venni. a heti alkalmak liturgiája megtalálható honlapunkon, de oda tudjuk adni nyomtatott füzet formájában is. Bárkinek lehet imakérést eljuttatni, s azokat belevesszük reggeli áhítataink imádságos részébe.

Szokás szerint húsvét utáni második vasárnap, tehát idén április 22-én tartjuk a Magyarországon Élő Erdélyiek Találkozóját. Az őszre tervezett, a Reménység Szigete 20 éves jubileuma alkalmából tartandó nagy ünnepségre tekintettel kicsit szerényebb program központjában Kolozsvár áll. A város és környéke középkori emlékeiről fog vetített képes előadást tartani Horváth Zoltán, Tőkés Erzsébet pedig a Házsongárdi temetőről – méghozzá úgy, hogy hosszú évtizedek harcai után végre jó híreket is meg tud osztani velünk. Ehhez a programhoz kapcsolódóan verseket hallhatunk majd Török Katalin művésznő előadásában.

Istentiszteltünk igehirdetője Juhász Tamás teológiai professzor lesz. s hogy a testi örömökről se feledkezzünk meg: megkóstolhatjuk a régi Darvas-féle vendéglő legendás hírű vargabélesét – a hétpecsétes családi titokként őrzött recept „elárulásáért” köszönetünket fejezzük ki a Floridában élő, Darvas Mária néninek.

Isten áldását kérve életükre, szeretettel köszönti:

Budapest, 2012. április 10.

 
[one_half]

Dr. Zalatnay István
vezető lelkész

[/one_half][one_half_last]

Lovas Józsefné
főgondnok

[/one_half_last]

 

Ui: Mindenkinek szeretnénk felhívni a figyelmét megújult honlapunkra, melyért Lukács Leventének tartozunk köszönettel. A könnyebb kapcsolattartás és spórolás érdekében kérjük, hogy akinek van, juttassa el e-mail címét, hogy azon keresztül küldhessünk levelet.