Húsvéti körlevél

Kedves Gyülekezeti Tagjaink, Erdélyiek, Barátaink!

Szeretettel köszöntünk mindenkit húsvét ünnepére készülve, és hívunk istentiszteleteinkre, programjainkra.

Ünnepi istentiszteleti rend

a) Nagypénteki úrvacsorás istentisztelet 18.00 órakor, melyen felolvasásra kerül az evangéliumi szenvedéstörténet és legszebb nagyheti énekeinket énekeljük.

b) Nagyszombaton este ½ 11-kor kezdődik a teljes éjszakás vigília. Az ősi hagyomá-nyokat felelevenítő, lelkészek, egyházzenészek és színházi szakemberek közös munkájával megformált „protestáns passió-játékot” húsvéti hajnali istentisztelet és közös reggeli követi. Ezen az éjszakán a gyülekezet „belakja” a Reménység Szigetét: az új templomépület elkészült részét, a korábbi szerény „ótemplomot”, bejárja a templomdomb körüli Erdélyi Emlékkertet, majd együtt fogyasztja el most elkészült új ebédlőjében az erdélyi recept szerint készült „húsvéti bárányt”.

c) Ünnep vasárnapján és hétfőjén is 10 órakor van úrvacsorás istentisztelet.(Ez év januárjától az istentiszteletek időpontját a korábbi 11-ről 10 órára tettük át!!!)

Programok

Szokás szerint húsvét utáni második vasárnap, április 14-én tartjuk a Magyarországon Élő Erdélyiek Találkozóját, melynek programja megtalálható a túloldalon.
Június 1-jén szombaton lesz gyülekezetünk alapító lelkésze születésének 80. évfordulója. Ezen a napon tartjuk a Németh Géza Emlékkonferenciát. Felkérésünkre már igent mondott Tőkés László püspök úr és Balog Zoltán miniszter úr.

Támogatás-kérés

Köszönettel vesszük, ha valaki támogatni tudja szolgálatunkat: programjain-kat, építkezéseinket, közvetlenül a határon túli magyarságot segítő tevékenységünket. Idén is támogatható gyülekezetünk a személyi jövedelemadó 2×1 %á-val. Egyrészt közvetlenül az Erdélyi Gyülekezet a 0334-es technikai számmal, másrészt a velünk szorosan együttműködő Legato Alapítvány 18099098-1-41 adószámmal. Életükre Isten áldását kérve küldi köszöntését:

Budapest, 2013. március 26-án, Nagykedden

[one_half]Dr. Zalatnay István[/one_half][one_half_last]Lovas Józsefné[/one_half_last]
[one_half]vezető lelkész[/one_half][one_half_last]főgondnok[/one_half_last]

 

 

Magyarországon Élő Erdélyiek Találkozója

(2013. április 14. Erdélyi Gyülekezet – Reménység Szigete)

P R O G R A M

 

11.00-12.00 Római katolikus mise (Horváth István kanonok, főesperes /Gyulafehérvár/)

 

12.00-13.30 Ebédszünet: közben népzene, fejfa-gyűjtemény, gyülekezettörténeti kiállítás és templomépítési tervek megtekintése, emléktábla-rendelés

 

Téma: Jelképek, szimbólumok – mint megtartó erő

13.30-14.00

Bevezető előadás: Dr. Zalatnay István (Erdélyi Gyülekezet)

 

14.00-15.00 Pécsi. L. Dániel jelképművész kiállításának megnyitása

Megnyitó előadás: Dr. Kukorelli István alkotmányjogász (Budapest)

 

15.00-15.30 Szünet – könyvvásár, dedikálás

 

15.30-16.30 Szimbólumok és közélet:

  • Németh Zsolt államtitkár
  • Az Országgyűlési Nemzeti Összetartozás Bizottsága
  • Beszámoló a Magyarországon működő erdélyi szervezetek találkozójáról
16.30-17.00 Autonómia-törekvések kultúrában és politikában: Urbán Gyula író, rendező /Budapest/)

 

17.00-18.30

Úrvacsorás Református Istentisztelet (Igét hirdet: Csűry István püspök /Nagyvárad/)

 

Gyakorlati tudnivalók:

• „Erdélyi Gyülekezet” jelzésű 18 személyes különbusz egész nap jár az Örs vezér tere (Metró kijárattól jobbra 50 m-re lévő megálló) és a Reménység Szigete között;
• A Regisztrációnál, kérjük, mindenki ellenőrizze címét, adja meg e-mail címét; ugyanitt vásárolható ebédjegy;
• Egész nap rendelhető családi emléktábla (Erdélyi Emlékkertbe) urnahely (az al-templomban)
• Belépti díj nincsen – de köszönettel vesszük az esetleges adományokat;
• További információ: www.erdelyigyulekezet-budapest.hu