Az Erdélyi Gyülekezet viseletanyaga a Polgárok Házában

Október 7-től látható a Polgárok Házában az a kiállítás, amelynek igen jelentős anyagát a Csángó Közösségi Szeretetszolgálat mellett az Erdélyi Gyülekezet és a Németh-Kriza család gyűjteménye kölcsönözte.

Az erdélyi Gyülekezet viseletanyagát még Németh Géza lelkész kezdte el gyűjteni, ám gyülekezeti szolgálata alatt nem gondoskodott arról, hogy az anyagot szakember rendezze. Így, még ha ő pontosan tudta is, hogy mely darab honnan származik, ezt a tudást örökre magával vitte. A gyűjtött anyagból néhány darab a családnál is maradt, illetve az anyagot továbbgyarapította ifj. Németh Géza és felesége, Zsuzsa. A náluk található daraboknak már igen jelentős részén nemcsak a származási hely, hanem olykor az adományozó neve is megtalálható.

Amint a mellékelt ábrák mutatják, a kiállítás anyaga lenyűgöző, ám információhiányos. A kiállítást megnyitó Veres Emese-Gyöngyvér néprajzkutató, az Erdélyi Gyülekezet munkatársa éppen ezért a jelenlévő Moldvából érkezett, illetve onnan elszármazott csángók segítségét kérte a viseleti darabok azonosításához. Már a megnyitó utáni pillanatokban igen sok értékes adatot sikerült összegyűjteni.

A kiállítás három héten keresztül látható a Polgárok Házában. Nemcsak egy színpompás világot tár az érdeklődők elé, hanem egyúttal felkiáltó jel a kutatók számára is. A moldvai csángó viseletéről az egyetlen összefoglaló munka még az 1980-as években jelent meg Romániában, a Kriterion Kiadó gondozásában. Azóta a viseletek igen tetemes részét elajándékozták, eladták maguk a csángók is kivetkőzés miatt, de új minták térhódítása miatt is. A ma kutatóinak, helytörténészeinek kötelessége leírni a változásokat, falvanként bemutatni a viseleteket, hogy az összegyűjtött darabokat ne csak a moldvai csángó jelzővel illessük.