Az Erdélyi Gyülekezet Tavaszy Sándor Oktatási Programja

Decemberi ülésén úgy döntött az Erdélyi Gyülekezet presbitériuma, hogy támogatási programjait tematikusan csoportosítva hosszabb távú „projektek” keretébe szervezi. Így hozta létre elsőként a fent megnevezett programot, melyet a két háború közötti erdélyi szellemi élet kiemelkedő személyiségéről, a teológus és filozófus egyetemi tanárról, nevezett el, aki az elmúlt század legfontosabb, Karl Bart-ról elnevezett protestáns teológiai iskolájának és Søren Kierkegaard filozófiájának egyaránt magyar nyelvterületen való meghonosítójaként ismert.

A program keretében a legnagyobb – évi két millió Ft-os – támogatást a NAGYVÁRADI LORÁNTFFY ZSUZSANNA REFORMÁTUS ISKOLA SZOCIÁLIS NAPKÖZIJE számára szavazta meg.

A rendszeresen 20 nehéz sorsú gyermekkel foglalkozó napköziben december 15-én járt Zalatnay István lelkész. Az intézmény életéről beható tájékoztatást adott az azt vezető Dombi Enikő tanítónő, aki minden értelemben nagy áldozatot vállalva végzi ezt a szolgálatot. A napközi a gyermekeknek étkezést, tanszereket biztosít; speciális fejlesztésen kívül furulyaórát biztosít a kicsiknek, akiknek családját is rendszeresen látogatja a tanítónő.

Öröm volt azt hallani, hogy elég szép számú testvére is van ezeknek a gyermeknek – és elszomorító azt, hogy milyen sok pusztítást okoz a szenvedélybetegség éppen azok között, akik a váradi magyarság jövőjét jelenthetik.

A gyülekezet részéről Németh Ferenc tanár úr vállalta, hogy rendszeres kapcsolatban lesz az intézménnyel.

Mindennél inkább azt kérték, hogy imádsággal gondoljanak minél többen ezekre a gyermekekre. Legyen így!