Megerősitő hitvallást tett idén négy konfirmandusunk, megvallva Jézus Krisztus iránti elkötekezettségét. Az igehírdető s az áldást adó Dr. Zalatnay Istvánt 27 év eltöltött áldozatos szolgálatból búcsúztatta ki a gyülekezet, elköszönve kedves feleségétől, Dr. Simonfi Zsuzsannától is. A szeretetvendégség után, a nap második felében Balogh Júlia – aki Csoóri Sándor özvegye – “Gyulafehérvártól Trianonig” című dokumentumfilmjével emlékeztek a gyászos ország és nemzetszakító napra, mely fejet hajt s emlékezik az egykori áldozatokra az Őrvidéktől az ezeréves határig.Az ilyen együttlétek emelik a lelkeket s erősítik a megtartó erőnket.