Gyülekezetünk egyik küldetése a bajbajutott embertársaink megsegítése. Az orosz-ukrán háború kitörése óta folymatosan fogadjuk a menedékre szorulókat, s különféle támogatásokkal igyekszünk megsegíteni az otthonmaradottakat.

Március 11-én, csütörtökön Fazekas István lelkész vezetésével Tordai Zoltán gondnokunk és Pataki Gábor, a mezőkaszonyi gyülekezet presbitere több mint 800 kg tartós élelmiszert, többféle tisztasági és egészségügyi felszerelést, illetve gyermekjátékot vitt a mezőkaszonyi testvérgyülekezetünk megsegítésére. Karitatív munkánkban többen is támogatnak bennünket, így például a Református Szeretetszolgálat, Birbauer Zsolt főgondnokunk és munkatársai, a BW Oroszlány Kft.

Radvánszky Ferenc, a Kaszonyi Református Egyházközség lelkipásztora az alábbiakat írta gyülekezetünknek:”Nagyon hálásak vagyunk Önöknek. Fontos a számunkra az Önök imádsága és megtestesülő szeretete.

Továbbá az Egyházközségünk nevében nagyon hálásak vagyunk az Erdélyi Gyülekezet felé az adományaikban is megmutatkozó irántunk tanúsított felelősségteljes szeretetért. Kérem tolmácsolja az Erdélyi Gyülekezet tagjai és további vezetői irányába a köszönetünket.”