Szemünk fénye a gyermek

Adományok az ugyeri óvoda és iskola gyermekeinek

 

Az Erdélyi Gyülekezet vezetősége Zalatnay István református lelkész vezetésével látogatást tett 2013. december elején a Cegléd melletti Széchenyi Úti Óvodában, valamint a mellette működő Várkonyi István Általános Iskolában, ahová többségükben rászoruló, nehézsorsú gyermekek járnak.
Az Erdélyi Gyülekezet adományokkal, szellemi-lelki munícióval rendszeresen támogatja a két intézményt
.

A Széchenyi Úti Óvodát Széchenyiné Lengyel Judit óvodavezető és Téren Gyöngyi tagóvoda vezető mutatta be a küldöttségnek. A 19. század végén épült óvodát teljes egészében felújították. Az óvodai munka során figyelembe veszik  a mai változó világ követelményeit. A nevelők igyekeznek a kihívásoknak megfelelni. Képzéssel, önképzéssel fejlesztik pedagógiai, pszichológiai, módszertani ismereteiket, tudásukat. Munkájuk során arra törekszenek: intézményükben gyermek, szülő, pedagógus, pedagógiai munkát segítő dolgozó egyaránt jól érezze magát. Igyekszenek olyan sokszínű óvodai életet biztosítani, ahol a gyermekek testi-lelki szükségletei biztosítva vannak, és egyéni képességeik kibontakozhatnak. A mai kor szellemében olyan gyermekeket nevelnek, akik nyitottak a különböző műveltségtartalmakra és az anyanyelv szépségeire.

A bemutatkozást Téren Gyöngyi tagóvoda vezető folytatja: – Bevezetjük a gyermekeket a mese birodalmába, érzékennyé tesszük őket a versek, népi mondókák, rigmusok, dalok, mozgásos népi játékok iránt. Fontosnak tartjuk a környezettudatosságra, a problémamegoldásra való nevelést, és az egészséges önérvényesítő, együttérző, segítő magatartás kialakítását. Az összetartozás érzése együttműködésre, szerepvállalásra készteti a gyermekeket, ami sok-sok sikerélménnyel jár. Az óvodai és a családi nevelés együttesen juttatja a gyermekeket az optimális iskolakezdés állapotába, ami megkönnyíti a beilleszkedésüket, további fejlődésüket.

A szülők létrehozták az óvoda LUR-KÓ-PÉ Alapítványát, melynek segítségével részben anyagilag tudják finanszírozni az elképzelések megvalósítását.

A Széchenyi Úti Óvoda és a Várkonyi István Általános Iskola együttműködése kiváló. Ugyer a közelmúlt évtizedeit is idéző tanyabokor központja, ahol a tízes években emelt Klebelsberg Kuno nevéhez kötődő tanyasi iskola-típus szerves részeként épült fel a teljes mértékben korszerűsített óvoda és iskolaépület. Az ide járó gyermekek 99%-ban cigányok, így a speciális nevelési igényeknek megfelelő nevelésben/oktatásban részesülnek. A színvonalas szakmai munkába kapcsolódott be néhány évvel ezelőtt Lovas Józsefné, Lili néni az Erdélyi Gyülekezet főgondnoka. Lili néni útközben elmesélte, hogy az iskolában oktató pedagógusokkal egy bábképző konferencián találkozott Erdélyben, s azóta fenntartva a két intézménnyel a kiváló kapcsolatot, létrehoztak egy bábcsoportot Vadrózsák néven, s a gyermekek ma már országos jelentőségű találkozókon szép eredménnyel szerepelnek. A Lili néni által készített bábok és bábfoglalkozások nagyon népszerűek az iskolában, a bábcsoport munkáját időnként hasznos tanácsokkal, ötletekkel látja el Urbán Gyula író, költő bábrendező, aki többször járt már az intézményben.

Az impozáns látványú iskolát Benedek Gáborné, az intézmény igazgatója mutatja be: – Az átlagostól eltérő képességű diákok számára megfelelő létszám és igény szerint, korrepetálást biztosítunk, választhatnak 15 féle szakkör közül. Ötödik évfolyamtól emelt szintű képzésként indul a matematika irányultságú osztály, amely több évtizedes múltra és számos országos versenyeredményre tekint vissza. Az iskolában emelt szintű idegen nyelvi képzés folyik, mely közel tíz éve kezdődött német, valamint angol nyelven. A tanulók szintfelmérők, pályázatok, levelezős valamint egyéni tanulmányi versenyek és nyelvvizsgák alkalmával rendszeres visszajelzést kapnak tudásszintjükről. Az elért országos szintű tanulmányi versenyeredményekkel vetekszik a tartalmas közösségi élet, a gyalog- illetve kerékpártúrákon kialakult összetartozás érzése. Felejthetetlen élményt nyújtanak az iskolai Ki mit tud? küzdelmei, a Várkonyi estek előadásai vagy a több száz gyermeket megmozgató Táncgálák. A teljesen felújított iskolában a tanulók étkeztetését saját üzemeltetésű főzőkonyháról biztosítjuk.

           Az iskola helyén valamikor gabona-, disznópiac és állatvásár állt. A névadó Várkonyi István Cegléden földműves szülők gyermekeként született, 1852. július 12-én. 1882-ben Budapestre került, ahol különféle vállalkozásokkal tekintélyes vagyont szerzett. 1889-ben megalapította a Földmívelő című lapot, amely a mezőgazdasági parasztság érdekeiért harcolt, földosztást követelt és az aratósztrájk gondolatát népszerűsítette. 1906-ban Várkonyi pártja egyesült Áchim András parasztpártjával. Az I. világháborút megelőző években visszavonult a politikai élettől, de 1916-ban fellépett a háború ellen. Szolnokon 1918. május 19-én halt meg.

Az Erdélyi Gyülekezet küldöttsége látogatása alkalmával több zsák ruhaadományt, játékot, édességet vitt a két intézményben nevelkedő gyermekek számára, meghitt, bensőséges együttlétet kívánva a közelgő ünnepek alkalmával.

Frigyesy Ágnes

A szerző felvételeivel

[shashin type=”album” id=”11″ size=”small” crop=”n” columns=”max” caption=”y” order=”date” position=”center”]