Főoldal

Magyar támogatás a szerbiai migránskrízisben

 

A segélyakció lépései

– 2015 szeptemberében az Erdélyi Gyülekezet elhatározta, hogy keresztyén kötelessége segíteni a bajba jutott embereken, legyenek azok kárt szenvedett magyar gazdák a Vajdaságban vagy úton lévő nélkülözök. A gyülekezet erre felajánlotta éves költségvetésének egy tizedét (felhívás itt).

– A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem grafika szakos hallgatói, Hegyi Béla tanár vezetésével logokat terveznek, amelyek közül a Barta Lauráé bizonyult a legjobbnak (logo itt)

– Dr. Zalatnay István, a gyülekezet lelkésze előkészítő tárgyalásokat folytatott a Vajdaságban (képek itt)

– 2015. október 23-án a gyülekezet munkatársai előkészítették a segélyakciót, és elsősorban gyermekholmikat vásároltak (képek itt)

– 2015. október 27-28-án a gyülekezet, valamint a Székely Szeretetszolgálat munkatársai Sidnél meleg ruhával látták el a rászoruló migránsokat (fényképek itt, film itt, cikk itt)

II. szakasz

December 17-én dr. Zalatnay István, a gyülekezet lelkésze, Lovas Józsefné, a gyülekezet főgondnoka, Koryürek Vera és Kriza Dániel presbiter a magyarkanizsai polgármesteri hivatalban adta át adományát a kárvallottaknak. Az eseményről a vajdasági magyarság főbb sajtóorgánumai tudósítottak.

http://www.kanjiza.rs/ujlap/site/index.html?id=830

http://pannonrtv.com/web2/?p=244837

http://www.rtv.rs/hu/t%C3%A1rsadalom/a-migr%C3%A1nsok-okozta-k%C3%A1rokat-enyh%C3%ADtik_670899.html

http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19487/Magyarkanizsa-Segitsegnyujtas-a-gazdaknak-a-migransok-okozta-karok-enyhitesere.html

Híreinket nyomon követheti az azonos nevű Facebook-oldalon is.

 

Szakmai gyakorlaton Budapesten

A szakmai gyakorlat választásánál több lehetőség is kínálkozott, mégis úgy érzem nem volt nehéz dolgom a választás alkalmával. Igaz ugyan, hogy ekkor olvastam először az Erdélyi Gyülekezetről és nagyon megörültem annak, hogy létezik ilyen gyülekezet Budapesten. Azt is számításba vettem, hogy teológiai tanulmányaim befejeztével gyülekezeti lelkipásztorként szeretném az Urat szolgálni, amihez az elméleti képzés mellett szükségesnek tartom a gyakorlati képzést is, erre pedig az Erdélyi Gyülekezet tűnt a legideálisabbnak.

A második félévben a Budapesti Károli Gáspár Hittudományi karon tanultam, szintén Erasmus program keretében, így lehetőségem nyílt a szakmai gyakorlat megkezdése előtt személyesen is ellátogatni az Erdélyi Gyülekezetbe, részt venni az istentiszteleti alkalmon és megbeszélni Zalatnay István tiszteletes úrral a gyakorlatom megkezdésének az időpontját, valamint az ezzel kapcsolatos tudnivalókat.

[button link=”http://www.erdelyigyulekezet-budapest.hu/szakmai-gyakorlaton-budapesten/” color=”silver”] Tovább[/button]

 

Meghívó – 2015.11.22.

 

Az Erdélyi Gyülekezet szeretettel látja 2015. november 22-én,
Örökkévalóság Vasárnapján tartandó istentiszteletén
és
A ’89-es forradalom emlékezete című programján.

 

10.00-11.30

Istentisztelet (Igét hirdet: Zalatnay István) és megemlékezés a ’89-es forradalom mártírjainak kopjafájánál

 • A ’89-es forradalom mártírjainak 2013-ban elhelyezett kopjafájánál minden évben egy-egy város egy magyar és egy román áldozatát felidézve történik emlékezés az összes áldozatra.
 • Az idén a kopjafára fölkerülő temesvári áldozatok neve: Csizmarik László (1939-1989) és Octavian Ţintaru (1968-1989).

11.30-13.30

A temesvári forradalom fölidézésénél különösen is szeretnénk végigkövetni azt a lelki-szellemi utat, amely a magyar református gyülekezet ellenállásától a román baptisták keresztyén szolidaritásból történő csatlakozásán keresztül az egész város felkeléséig vezetett.

Előadóink:

 • Tőkés László püspök, Európa Parlamenti képviselő
 • a Vox Domini baptista gyülekezet képviselői
 • Florian Răzvan-Mihalcea, a Temesvár Társaság elnöke
 • Felkért hozzászólók a temesvári református gyülekezet részéről, további hozzászólások a hallgatóság soraiból

Gyakorlati tudnivalók:

 • Helyszín: Reménység Szigete, a gyülekezet karitatív és kulturális központja,
 • Az Örs vezér terei metró-kijáratától jobbra 50 m-re nyíló parkolóban ½ 10-től Erdélyi Gyülekezet feliratú mikrobusz várja az érkezőket.
 • Autóval az Örs vezér terétől a Fehér útra, majd 500 m után a lámpás kereszteződés-nél balra kell fordulni, a Gyógyszergyári utcába; 700 m után jobbra van a bejárat.

 

Kedves Gyülekezeti Tagjaink, Erdélyiek, Támogatóink!

Az ádventi-karácsonyi ünnepkörre készülve szeretettel köszöntünk mindenkit. Idén is készül Ádventi Családi Áhítatok Füzete, amely hamarosan letölthető honlapunkról (ld. Hitélet > Heti liturgia), de kinyomtatva is elkérhető az ádventi énekeket tartalmazó cd-vel együtt.

A közeljövő alkalmai:

 • Hagyományosan az egyházi év utolsó hetében, Örökkévalóság Vasárnapján, idén november 22-én emlékezünk a ’89-es forradalom mártírjaira (program a túloldalon).
 • Ádvent első vasárnapján, november 29-én közösen készítünk ádventi koszorút. Aki ebben szívesen részt vesz, kérjük, előre jelezze, hogy úgy készüljünk alapanyagokkal.
 • Ádvent negyedik vasárnapján, december 21-én úrvacsorás és kórusszolgálatos istentisztelet tartunk. Így azokkal is, akik karácsonyra hazamennek Erdélybe, előtte együtt tudunk lenni – már majdnem – karácsonyi gondolatokkal, érzésekkel.
 • December 25-én és 26-án egyaránt karácsonyi úrvacsorás istentiszteletet tartunk.
 • Mindenkit várunk napszaki áhítatainkra hétköznap 8 és 12, szerdán este 18 órakor is.

Kiemelt ügyeink:

 • Mint a Királyhágómelléki Egyházkerülethez tartozó minden gyülekezetben, nálunk is ősszel volt presbiterválasztás; új presbiterünk Balló Ildikó és Kriza Dániel. A presbitérium újabb három évre Lovas Józsefnét választotta főgondnoknak.
 • Segélyakciót indítottunk a Székely Szeretetszolgálattal együtt, hogy Vajdaságban segítsük a valóban rászoruló – főleg gyermek – migránsokat és a terheiket hordozó helyieket (ld. honlapunkat, részletesebben a Magyar Támogatás a Szerbiai Migránskrízisben FB-oldalt).
 • Értékes fejfa- és népviselet gyűjteményünket szeretnénk egy kis múzeummá fejleszteni. (Ezen dolgozik Veres Emese Gyöngyvér munkatársunk mellett Chikán Judit néprajzos.)
 • Fejlesztéseink keretében még karácsony előtt elkészül a templomépület korszerű fűtése, és sor kerül az ún. Professzorház felújítására, egy új lakás kialakítására.

Támogatás:

Köszönettel vesszük szolgálatunk, terveink támogatását. Aki egyháztag vagy az akar lenni, kérjük, fizesse be az egyházfenntartói járulékot, amely egy évre 4000 Ft. Lehet általában, vagy valamely konkrét cél megjelölésével támogatást küldeni a 11784009-20603382-es számlaszámra (a szerbiai segélyakciónak külön számlája van).

Életére Isten áldását kérve, köszönti:

Budapest, 2015. november 9-én

Dr. Zalatnay István
vezető lelkész

Lovas Józsefné
főgondnok

 

Németh Géza Emlékkonferencia

Az immár huszadik emlékkonferencia témája idén a keresztyén költészet volt: nem annyira a klasszikus, jól ismert, mint inkább a közelmúlt és jelen művészete. Az úrvacsorás istentisztelet igehirdetése az első keresztyének küzdelmei alapján a hazugság keresztyén hitbe való integrálhatatlanságát hangsúlyozta ki.

Németh Géza kvalitásos verseivel nemcsak Gy. Szabó András avatott tolmácsolásában találkozhattak a résztvevők, hanem – különleges élményként – a fiatalon elhunyt, igen tehetséges gitár-virtuóz Kovács László által megzenésített formában is. (Az elmúlt hónapok egyik szép meglepetése volt számos „kovácslaci-kazetta” megtalálása; a felvételek elkészíttetése jól mutatja Németh Géza kivételes minőség-érzékét.)

A délután különleges élménye volt a kolozsvári Visky András roppant szuggesztív „szereplése”: versmondás és teológusi-művészi elmélkedés egész sajátos szimbiózisa.

Korompayné Sebestyén Nóra széles skáláját villantotta fel ma is alkotó, protestáns keresztyénségbe gyökerező költőknek – amelyhez mintegy „szemléltető eszközként” hangzottak el gyülekezetünk tagjának, Benkő Ildikónak egyszerre őszinte és poétikailag gondosan kimunkált költeményei.

[shashin type=”photo” id=”496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,506″ size=”small” columns=”max” order=”user” position=”center” crop=”y”]

Nagyböjti Liturgikus Hétvége

Az Erdélyi Gyülekezet a XVI-XVII. századi magyar protestáns hagyományokra építő liturgiai megújulás egyik központja a Kárpát-medencében.
Ennek jegyében került sor 2015. március 12-15. között Nagyböjti Énekes Liturgiai Hétvégére a Reménység Szigetén (meghívó itt). Negyven lelkész, teológus-hallgató, egyházzenész az egész hétvégét a „szigeten” töltötte, közel hasonló számban voltak, akik egyes programokra látogattak ki.

A reggeli, napközi és esti napszaki áhítatok által tagolt napok alatt előadást tartottak, illetve programot vezettek Fekete Károly püspök, Hafenscher Károly evangélikus zsinati elnök, Benkő Tímea és Pap Anette teológiai tanárok, Fekete Csaba és Zalatnay István teológus, Bódiss Tamás, Bence Gábor, Kinczler Zsuzsa egyházzenészek (program itt).

A programhoz külön liturgikus füzet (itt) és egy szöveggyűjtemény készült (itt). A következő hasonló programra augusztus 16-19. között kerül sor Nyíregyházán (meghívó itt).

[shashin type=”photo” id=”492,493,494,495″ size=”small” columns=”max” order=”user” position=”center” crop=”y”]

Magyarországon Élő Erdélyiek Találkozója

A körlevél megtekintéséhez kattintson ide

Húsvéti Vigília

AZ ERDÉLYI GYÜLEKEZET MINDEN TAGJÁNAK ÉS HONLAPUNK MINDEN LÁTOGATÓJÁNAK ÁLDOTT HÚSVÉTI-ÜNNEPLÉST KÍVÁNUNK

 

Mindenkit szeretettel várunk nagyszombat este 10 órától húsvét reggelig tartó húsvéti vigíliánkon, melynek teljes anyaga alább megtalálható.

Húsvéti vigília szertartásának Gyülekezeti Füzete

Körlevél – Húsvét, Magyarországon Élő Erdélyiek Találkozója

A körlevél megtekintéséhez kattintson ide

Körlevél- 2015. Böjt

A körlevél megtekintéséhez kattintson ide

 

Adó 1 %-kal való támogatás lehetősége – rendelkező nyilatkozat minta

 

„Éjjel éneke volt velem, imádság az én életem Istenéhez”

(Zsolt 42,9b)

Nagyböjti Énekes Liturgikus Hétvége

 

2015. március 12-15. között
a budapesti Erdélyi Gyülekezet központjában
(Reménység Szigete, 1106 Budapest, Gyógyszergyári u. 3, Örs vezér teréhez közel)

 

Cél és fő jellemzők:

 • Az alapvető cél a magyar protestáns – elsősorban XVI-XVII. századi – liturgiai hagyományok megismerésén keresztül a lelki megújulás és az Isten dicséretéhez méltó istentiszteleti élet szolgálata, továbbá a közös készülés Húsvét ünneplésére 2015-ben.
 • Az előadók és résztvevők tekintetében egyaránt közös protestáns, elsősorban református és evangélikus programot szervezünk magyarországiak és külhoniak számára.
 • A központi téma a húsvéti ünnepkör (böjttől pünkösdig).
 • Teológiai és egyházzenei hátterű érdeklődőket egyaránt várunk: lelkészeket, vallástanárokat, teológiai hallgatókat, kántorokat, egyházzenészeket.
 • A témához szükséges elmélyedés és közösség fontossága miatt a szervezők mindenkit kérnek, hogy lehetőleg a program egészén vegyenek részt.

Program:

 • Közös program a három napszaki áhítat és az előadások, melyeket Fekete Károly püspök (Tiszántúli Református Egyházkerület), Hafenscher Károly zsinati elnök (Magyarországi Evangélikus Egyház), Hoppál Péter kulturális államtitkár (EMMI) és Papp Anette egyetemi docens (KRE Hittudományi Kara) tartanak.
 • A csoportmunka során – mely más lesz a kétféle hátterű résztvevők számára – az ünnepkör szentírási szakaszait, imádságait, liturgiáját, énekeit és többszólamú műzenéjét ismerhetik meg a résztvevők többek között Bence Gábor, Kinczler Zsuzsa, Benkő Tímea vezetésével.
 • A program csütörtöki 18 órás esti áhítattól vasárnapi ebédig tart.
 • Az érdeklődők vasárnap délután részt vehetnek a gyülekezetben másfél évtizedes hagyománnyal bíró teljes éjszakás húsvéti vigília egyik próbáján.
 • A zenei programok szervezője Bódiss Tamás, a Zeneakadémia egyházzenei tanszékének tanára, az elméletieké Zalatnay István, az Erdélyi Gyülekezet lelkésze.

Gyakorlati tudnivalók:

 

A rendezvény a 2011-es kolozsvári, az Öreg Graduál megjelenésének 375. évfordulóján szervezett nemzetközi konferencia nyomán létrejött találkozók negyedik alkalma.

Készüljünk együtt a Nagyhét és Húsvét ünnepére!

Támogatás kárpátaljai református óvodának

Január elején igen kedves levél és fényképek érkeztek a kárpátaljai Szolyváról.

Tisztelt Budapesti Erdélyi Gyülekezet!

A Szolyvai Református Gyülekezet és a Magyar Református Óvoda nevében szeretnénk köszönetünket kifejezni támogatásukért.

Szeretnénk köszönetünket kifejezni azért Istennek hogy egy ilyen lelkes támogatót küldött, mint a Budapesti Erdélyi gyülekezet. Önök ezzel az adományukkal hozzájárultak az óvoda működéséhez, és ezzel segítenek abban, hogy Szolyván továbbra is megmaradjon a magyarság. Az Önöktől kapott összegből lehetőségünk nyílt lecserélni két bejárati ajtót, hozzájárultak a gyermekek karácsonyi ajándékához, a maradék összegből pedig az óvoda fenntartásához.

Köszönjük, hogy gondoltak ránk; köszönjük a szeretetet, hisz e mély és igaz érzéssel is érezhetjük, hogy adományuk szívből jövő segítség. Köszönjük, hogy imájukban hordoznak minket. Az ima nagy hatalom, mely lehetőség mindenkinek adott, így mi is imádkozunk Önökért.

Isten gazdag áldását kérjük életükre, munkájukra. Reméljük, hogy a közöttünk lévő kapcsolat nem szakad meg, hanem még inkább gyümölcsözővé válik az idők folyamán és talán az évek múlásával mi is viszonozhatjuk mindazt a segítséget, amit Önöktől kaptunk.

Őszinte köszönettel:

a szolyvai Református Magyar gyülekezet és

a Magyar Református Óvoda

[shashin type=”photo” id=”484,491,483″ size=”small” columns=”max” order=”user” position=”center” crop=”y”]

A levél háttere a gyülekezet vezető lelkészének Szőke Gábor kíséretében tett kárpátaljai látogatása. Az út elsődleges célja az volt, hogy eljusson a gyülekezet 400.000 Ft-os támogatása a Szolyván, Munkácstól 30 km-re lévő városka magyar református óvodájának.

A nagyon régi családból származó Gerzsenyi Irén által megálmodott óvodába leginkább csak részben magyar származású és magyarul alig beszélő gyermekek járnak – akik itt, és ezt követően az iskola – még mindig főleg a magyar nyelv tanítására koncentráló – magyar osztályában, majd valamelyik kárpátaljai református gimnáziumban találhatnak vissza őseik nyelvéhez, kultúrájához.

Szolyván a gyülekezet küldöttségét várta a korábbi püspök, a jövő januárban nyolcadik x-be lépő, de még mindig magával ragadó hittel, erővel szolgáló Horkay László. Egy nappal korábban nagy öröm volt ismét találkozni a még eggyel korábbi püspökkel, az ugyanekkor már tízedik x-be lépő, és még mindig szolgáló Gulácsy Lajossal.

[shashin type=”photo” id=”487,489,488,490,486,485″ size=”small” columns=”max” order=”user” position=”center” crop=”y”]

A Kárpátaljai Református Egyház püspöke, Zán Fábián Sándor már közvetlen a támogatás megérezése után kifejezte köszönetét az egyházkerület nevében:

Nagytiszteletű
Dr. Zalatnay István lelkipásztor úr
Németh Zsolt tiszteletbeli főgondnok úr

részére
Erdélyi Gyülekezet

Köszönőlevél

Alulírott, Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke, hálás szívvel köszönöm meg azt a segítséget, amit Önöktől és az Önök Egyházkerületétől kaptunk a Kárpátalján működő Szolyvai Református Óvoda részére. Református óvodánknak nyűjtott mindennemű támogatásuk nagyban hozzájárult ahhoz, hogy fiataljaink kellőképpen felkészülhessenek református, magyar identitásuk mindennapi megélésére. Minden felajánlás nagy segítség számunkra.

Köszönjük segítőkészségüket, együttérzésüket és minden anyagi áldozatvállalásukat.

Bízom abban, hogy közös céljaink érdekében a kapcsolat továbbra is fennmarad, és nagylelkű támogatásuk nem szűnik meg a jövőben sem.

Mindenható Atyánk áldását kérjük az Erdélyi Gyülekezet minden tagjára, lelkipásztorára és gondnokaira.

Testvéri szeretettel:

Beregszász, 2014. október 17.

Zán Fábián Sándor

a KRE püspöke

Kedves Gyülekezeti Tagjaink, Erdélyiek, Barátaink!

Szeretettel köszöntünk mindenkit karácsonyra, a leginkább családi jellegű egyházi ünnepre készülve. Erre gondolva ismét elkészítettük az Ádventi Családi Áhítatok Füzetét, amely letölthető honlapunkról (ld. Hitélet>Heti liturgia), de kinyomtatva is elkérhető az ádventi énekeket tartalmazó cd-vel együtt.)

Ünnepi istentiszteleti rend

 • Ádvent negyedik vasárnapján, december 21-én úrvacsorás és kórusszolgálatos istentisztelet tartunk. Így azokkal is, akik karácsonyra hazamennek Erdélybe, előtte együtt tudunk lenni – már majdnem – karácsonyi gondolatokkal, érzésekkel.
 • December 25-én és 26-án egyaránt karácsonyi úrvacsorás istentiszteletet tartunk.
 • Óév utolsó istentisztelete december 28-án, az újévben az első január 4-én lesz.
 • Bárkit várunk napszaki áhítatainkra hétköznap 8 és 12, szerdán este 18 órakor is.

Az elmúlt hónapok kiemelkedő eseményei

 • szeptember 13-14-én „Gyülekezetalakulás csodái a világháborúban és utána” címmel emlékeztünk a Szibériában létrejött legnagyobb református hadifogolytábor alapítóira, Szabó Mózesre és Szőnyi Sándorra; vendégünk volt Vetési László az erdélyi szórványmunka „apostola”, és Papp Vilmos volt kőbányai lelkész.
 • Szeptember 16-án az Emberi Erőforrások minisztere, Balog Zoltán Lukács Móric díjjal tüntette ki gyülekezetünk főgondnokát, Lovas Józsefnét.
 • Szeptember 21-én igehirdetéssel szolgált Zalatnay István a Zilahi Református Óvoda felszentelésén; a város magyar intézményeinek – jelenleg is folytatódó – támogatását minden szinten igyekszünk prioritásként kezelni és arra javasolni.
 • Szeptember 26-án Kriza Dániel és Jakab Júlia képviselték a gyülekezetet az udvarhelyi Kede unitárius templomának felszentelésén, melynek újjáépítését az Erdélyi Gyülekezet is támogatta.
 • Szeptember 28-án nyílt meg a Reménység Szigetén presbiterünknek, a Bábszínház bábműhelye volt vezetőjének, Koryürek Verának a bábkiállítása.
 • Október 9-12 között Zalatnay István és Szőke Gábor vitték el a Szolyvai Református Óvoda számára felajánlott támogatást (a Németh Gézának írásaiból szerkesztett, Miért fontos az egyházi jövőkép c. kötetre érkezett adományokat).
 • November 8-án a Reménység Szigete Éliás József emléknapnak adott helyet születésének 100. évfordulója alkalmából. A református egyház zsidómentő misszióját vezető Éliás Józsefet a 70-es évek elején – Németh Gézához hasonlóan – az akkori egyházi vezetéssel szembeni ellenállása miatt szorították ki az egyházból.
 • November 23-án, Örökkévalóság vasárnapján a ’89-es forradalom három marosvásárhelyi áldozatának özvegye, valamint a kiemelkedő román értelmiségi és közéleti személyiség, Smaranda Enache volt a gyülekezet vendége.
 • December 7-én a Kálvin téri templom esti úrvacsorás istentiszteletén tett jeles eredményű BA vizsgát a Zeneakadémia egyházzene szakos hallgatójaként gyülekezetünk másodkántora, Lénárt Linda.
 • December 9-ére virradóan, sajnos, betörtek a Reménység Szigetére. Pénzt, laptopokat, felszereléseket vittek el tőlünk és több bérlőnktől is. A gyülekezetet ért kár nagyobb részét várhatóan téríti a biztosító.
 • Ugyanezen a napon küldtünk főgondnok asszony vezetésével segélyeket (ruhát, édességet, könyveket) egy hódmezővásárhelyi gyermekotthonnak.
 • Az ádventi időben csatlakoztunk a csángó gyermekek számára folyó bakancsgyűjtéshez: 135.000 Ft gyűlt össze, és behoztak húsz pár jó állapotú téli cipőt.

Tervek, programok

a) Múzeum-létesítési tervek

A következő év kiemelkedően fontos programja muzeális intézmény létrehozása a Reménység Szigetén. Ennek alapját a gyülekezet három sajátos, részben egyedinek minősülő gyűjteménye jelenti: egy fejfa (kopjafa), egy népviseleti és egy képzőművészeti gyűjtemény.
A gyülekezet kérvényezte a fővárostól, hogy megkaphassa a közvetlenül a templom mellett lévő, szomszédos terület használati jogát. ahol elhelyezni lehetne a gyűjteményeket.
Erre a munkára is tekintettel, januártól új munkatársa lesz a gyülekezetnek az erdélyi evangélikus lelkészcsaládból származó Veres Emese Gyöngyvér néprajzos személyében.

b) Énekes liturgiai táborozás

Az Erdélyi Gyülekezet a magyar református istentiszteleti élet megújításáért folyó munka egyik legfontosabb központja elméleti és gyakorlati téren egyaránt. Szeptember óta részidős munkatársként vesz részt ebben a munkában Horváth Dorottya legfelső szintű egyetemi végzettségű egyházzenész.
Jövő év koratavaszára tervezünk énekes liturgiai táborozást a Reménység Szigetére. Ilyen jellegű program a református egyházban első alkalommal 2012 nyarán szintén az Erdélyi Gyülekezetben volt.

Egyéb jövő évi programjainkról következő körlevelünkben tudunk majd írni.

Támogatási lehetőség

Köszönettel vesszük szolgálatunk támogatását bármilyen formában. Az egyház-fenntartói járulék idén 4.000 Ft. Kérjük, pótolják azok, aki még nem tették meg.
Rendelkezni lehet a személyi jövedelemadó 2×1 %-áról: közvetlenül támogatható az Erdélyi Gyülekezet a 0334-es technikai számmal, továbbá a Legato Alapítvány 18099098-1-41 adószámmal.

Életükre Isten áldását kérve küldi köszöntését:

Budapest, 2014 Ádventjében

Dr. Zalatnay István – vezető lelkész

Lovas Józsefné – főgondnok

Örökkévalóság vasárnapja és megemlékezés a ’89-es forradalomról

 

Az egyházi év utolsó – ádvent előtti – vasárnapja az Erdélyi Gyülekezetben egyúttal megemlékezés a ’89-es forradalom mártírjairól. A tavaly elhelyezett kopjafára évente kerül föl valamelyik mártír városnak és egy-egy magyar, illetve román áldozatnak a neve: idén a marosvásárhelyi Bodoni Sándoré és Adrian Hidoşé.

Az istentiszteleten az igehirdetés textusa Lukács evangéliuma 14. részének 25-27. versei voltak, ahol Jézus így szól: „Ha valaki nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a maga lelkét is, az nem lehet az én tanítványom.” Jézus még a legnagyobb ellenség gyűlöletét sem engedi meg. Beszél azonban az emberhez legközelebb állókéról – ha az azok iránti szeretet elfordítana Istentől, letérítene a helyes útról. Úgy, ahogyan az Őt a kereszt útjától visszatartani akaró Péternek azt mondja, hogy: „Távozz tőlem, Sátán!”. A másik ember szeretete Isten szeretetén kell, hogy alapuljon. Ha a helyére kerül legfontosabbként, előbb-utóbb önmaga ellentétébe fordul. Úgy, ahogyan az az embert legfőbb értéknek tartó ideológiával történt, amelynek megdöntéséért sokak életüket kellett, hogy adják. A „gyűlölet” gonosz érzelmet nem jelent, de határozott kemény elutasítást igen – az erkölcsi világrend megőrzése érdekében. Van, amikor az életet is föl kell áldozni a legfontosabb érdekében; ez a mártírok sorsa. Az ő tanúságtételük arra tanít, hogy akik nem kell, hogy meghaljunk miatta, tudjunk élni érte.

Az istentisztelet után következett a megemlékezés a kopjafánál. Az áldozatok életét és halálát fölidéző szövegek egy szál hegedű hangjaival folytattak párbeszédet.

A megemlékezés után az „ótemplomban” először Smaranda Enache, a magyarságot talán legjobban ismerő, szerető és érte oly sokszor kiálló román közéleti személyiség beszélt: meggyőződéssel, tiszta érzelmekkel és világos gondolatokkal. Veres Emese Gyöngyvér az emlékezetkultúra etnográfiai antropológiai törvényeinek összefüggésébe helyezve beszélt a ’89-es forradalom és mártírjainak emlékezetéről – számos gondolattal segítve az Erdélyi Gyülekezett e téren különösen is fontos, sajátos küldetésének folytatását. Ezután maguk az áldozatok özvegyei, Bodoni Margit mellett Pajka Rozália és Tamás Margit idéztek föl a drámai napokat és beszéltek az életüket a szabadságért áldozott férjeikről.

[Tovább a „Megemlékezés Bodoni Sándorról” oldalra]

[Tovább a „További áldozatok” oldalra]

[Tovább az „In memoriam Adrian Hidos” oldalra]

 

Képek a megemlékezésről

[shashin type=”photo” id=”454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466,467,468″ size=”small” columns=”max” order=”user” position=”center” crop=”y”]

Belényesújlaki óvoda látogatása

 

Belényesújlak egy döntő többségében magyarok lakta, szépfekvésű, domboktól ölelt település. A visszakapott volt református iskolában talált helyet magának az óvoda, ahová a 17-ből, – egy kivétellel – magyar anyanyelvű gyermekek járnak. Gyülekezetünk látogatásának célja elsőrenden a pedagógiai munka erősítése volt. Erről főgondnokunk, Lovas Józsefné Lili néni gondoskodott, aki meséskönyveket, bábokat, pedagógiai szakirodalmat, segédkönyveket és ezek mellett gyülekezetünk adományait vitte, Szentpály-Juhász Imre, beosztott lelkészünk kíséretében.

Óvodai szünet lévén a gyerekeket az egyetlen óvónő berendelte, hogy a magyarországi vendégeket műsorral fogadják, de hiába volt a korai indulás, a nagyvárad-belényesi út katasztrofális állapota és az útépítések miatt sajnos 13 óránál előbb nem sikerült megérkezni. Az elmaradt műsorral örömet is okoztak, mert szegény gyermekek azt gondolták, románul kell műsort adniuk, hiszen az óvoda jelen pillanatban még románnyelvűnek van minősítve, ami – talán a mostani látogatásnak is köszönhetően – ősztől megváltozik, mert kezdeményezik a szülők a magyarnyelvűre való átminősítését.

Gyülekezetünk képviselői pazar erdélyi vendéglátásban részesültek a helyi lelkész fiánál és családjánál. Sajnos a nagytiszteletű úrral nem tudtak találkozni, de abban a rövid találkozás során is megerősödtek általuk, hogy további erkölcsi segítségre mindenképp szükség van ill. hogy az egyetlen óvónéni, legalább részmunkaidőben egy segítséget kapjon, mert magában a 17 gyermekkel nehezen boldogul.

Reméljük hamarosan újra találkozhatunk a belényesújlakiakkal!

[shashin type=”photo” id=”479,478,481,474,473,472,482,477,476″ size=”small” columns=”max” order=”user” position=”center” crop=”y”]

 

Meghívó

Éliás József református lelkipásztor születésének 100. évfordulója alkalmából emlékező napot szervezünk. A családias légkörű alkalomra az Erdélyi Gyülekezet vendégszeretetében a Reménység Szigete (Budapest, X. Gyógyszergyári út 3.) ad otthont egy kb. száz fős nagyteremben

2014. november 8. napján, szombaton 10 órától.

Az egész napra tervezett program során – az Erdélyi Gyülekezet meghívására – meleg ebéd, büfé és könnyű vacsora várja a megjelenteket, hogy az együttlétet e szükségletek miatt ne kelljen megszakítani és a jó fizikai közérzet biztosított legyen.

A Holocaust évfordulója sok ember figyelmét irányította Éliás József személyére és munkásságára, s a jelenlegi egyházi és társadalmi (politikai) légkörben a Család kívánt erre reagálni az alkalom megszervezésével. Mivel pedig még nincs kellően feldolgozva a Földön eltöltött 80 éve, a látszatát is el akartuk kerülni annak, mintha ez egy tudományos konferencia lenne a műfajra vonatkozó megkötésekkel.

A tervezett program:

Az alkalmat Dr. Zalatnay István, az Erdélyi Gyülekezet lelkésze áhítatával kezdjük.

Az összejövetelen röviden végig vesszük Éliás József életét, tevékenységét, eredményeit, műveit, küzdelmeit és örömeit – hálát adva Istennek mindezekért!

A délelőttöt – a Holocaust 70. évfordulója apropóján is – a második világháború alatti embermentő munkássága felidézésére szánjuk. Elhangzik Wintermantel Balázs mérnök-informatikus előadása, akit nemrég óta, de komoly odafordulással foglalkoztat Éliás József személye és tevékenysége.

Ebéd után a Jó Pásztor Misszió megszűntét követő, haláláig terjedő szakaszára fog emlékezni lánya, Éliás Sára, majd pedig Sipos Tibor németországi református lelkész, az ottani Éliás József Baráti Kör tagja fogja ismertetni teológiai, szépírói és irodalmi munkásságát.

Iványi Gábor, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezető lelkésze áhítata zárja az összejövetelt.

A technika segítségével Éliás József is fog hozzánk szólni!

A helszínről: a Reménység Szigete az Erdélyi Gyülekezet karitatív és kulturális központja

Megközelítése:

– az Örs vezér terei metrókijárattó jobbra 50 méterre nyíló parkolóban szombaton fél 10-től Erdélyi Gyülekezet feliratú kisbusz várja az érkezőket

– autóval: az Örs vezér terétől a Fehér útra, majd arról 500 méter után a lámpás kereszteződésnél balra kell fordulni, a Gyógyszergyári útra; 700 méter után jobbra van a bejárat.

Mindenkit, aki szerette, ismerte, tisztelte Éliás Józsefet, szeretettel hívunk és várunk!

2014. október 15.

Éliás Józsefné

Koryürek Vera bábkiállítása a Reménység Szigetén

2014. szeptember 28-án nyílt meg a Reménység Szigetén a gyülekezet presbiterének Koryürek Verának a bábkiállítása. Több évtized „terméséből” nyújt ízelítőt a különböző stílusú bábokból és egyéni hangulatú festményekből álló kiállítás. A gyülekezet tagjain kívül a magyarországi bábművészet számos személyisége vett részt az alkalmon. A megnyitó beszédét Urbán Gyula író, színházrendező tartotta.

 

[Tovább a Bábkiállítás beszámolójára]

[shashin type=”photo” id=”391,392,393,389,390,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409″ size=”small” columns=”max” order=”user” position=”center” crop=”y”]

[button link=”http://www.erdelyigyulekezet-budapest.hu/urban-gyula-megnyito-babkiallitashoz/” color=”silver”] Tovább[/button]

Könyvek a protestáns világ szívéből Magyarországra

 

Szeptember 28. és október 1. között a gyülekezet vezető lelkésze Szőke Gábor, a Reménység Szigete működtetésért felelős munkatárs és Kátay Hunor ifi-tag társaságában Svájcban és Németországban járt. Az elmúlt század legnagyobb protestáns teológusának tartott Karl Barth unokaöccsének, Sebastian Barthnak az egykori könyvtárából özvegye, Ingeborg Barth-Koenigs asszony egy jelentős részt magyarországi egyházi célra ajánlott föl. A nála tett lélekemelő látogatás után az utazás Brémába folytatódott, ahol Dieter Koch Barth kutató várta a vendégeket szintén több száz, igen értékes könyvvel.

A ’80-as éveikben járó ajándékozókkal való találkozásokon szinte kézzel fogható volt egy valamikori, mélyen keresztyén, lelkileg emelkedett, visszafogottan kulturált világ kisugárzása.

A könyvek a Pápai Reformtus Teológiára kerültek a lelkészképzést szolgálandó.

[shashin type=”photo” id=”380,381,382,383,384″ size=”small” columns=”max” order=”user” position=”center” crop=”y”]

 

Beszámoló Kede újjáépített templomának hálaadó ünnepéről

 

Nagy megtiszteltetés volt Székelykeresztúrra, az unitárius gimnáziumba érkezni 2014. szeptember 26-án. Felemelő ünnepek voltak készülőben arra a hétvégére, melyeknek résztvevőivé váltunk.

[button link=”http://www.erdelyigyulekezet-budapest.hu/halaado-unnep-keden-az-ujjaepitett-templomert/” color=”silver”] Jakab Júlia írása[/button]

[shashin type=”photo” id=”445,446,447,448,449,450,451,452,453″ size=”small” columns=”max” order=”user” position=”center” crop=”y”]

Óvoda-avatás Zilahon

 

Zilah Erdély egyik legfontosabb református központja. Az elmúlt évben átfogó programot sikerült összeállítani az egyházi intézmények támogatására. A 200 millió Ft-os, már megítélt magyar állami támogatás első eredményeként – néhány hónapon belül, de nagy igényesen elkészült – új épületbe költözhetett az Oláh Mihály és felesége Szánthó Júlia által pásztorolt zilah-ligeti gyülekezet óvodája, amely párját ritkító módon kinőtte korábbi épületét.

A gyülekezet néhány éve álló, festett üvegablakokkal is büszkélkedő templomának építését is segítette az Erdélyi Gyülekezet. A 2014. szeptember 21-én tartott hálaadó istentiszteleten Zalatnay István szolgált igehirdetéssel. Kiemelt vendégek voltak Naszvadi György korábbi pénzügyi államtitkár és Pölöskei Gáborné oktatási helyettes államtitkár. Köszöntötte a gyülekezetet Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ elnöke.

A program folytatódik Ligeten orgona-építéssel, a város központjában pedig az ún. Kálvineum, református központ felújításával.

[shashin type=”photo” id=”347,348,349,350,351,352,353,354,355″ size=”small” columns=”max” order=”user” position=”center” crop=”y”]

 

 

Gyülekezetünk Főgondnoka, Lovas Józsefné, szeretett Lili nénink Lukács Móric-díjat kapott

 

Az elismerést 2012-óta azoknak a magánszemélyeknek és civil szervezeteknek adományozza az Emberi Erőforrások Minisztériuma, akik közösségszervező tevékenységükkel kiemelkedőt alkottak vagy munkájukkal elősegítették az adományozás kultúrájának fejlődését.

Az Emmi minisztere, Balog Zoltán a díjak átadásakor kiemelte, hogy a díjazottak hiteles és elkötelezett emberek, akik személyiségükkel azt üzenik a közösségnek, hogy lehet mások nehézségein segíteni.

Gratulálunk!

Lili néni kitüntetésének indoklása

[shashin type=”photo” id=”370,371,372,373,374,374,375,376,377″ size=”small” columns=”max” order=”user” position=”center” crop=”y”]

Gyülekezetalakulás csodái a világháborúban és utána

 

Az Erdélyi Gyülekezet szeretettel látja 2014. szeptember 13-14-én tartandó programjaira, melyeknek kiemelt témája:

Gyülekezetalakulás csodái a világháborúban és utána (Emlékezés I. világháborús oroszországi hadifoglyok között gyülekezetet szervező Szabó Mózesre és Szőnyi Sándorra)

Program:

13. Szombat

10.00-10.15 Köszöntés (Dr. Zalatnay István, Erdélyi Gyülekezet)

10.15-10.45 Egy XXI. században szolgáló lelkész találkozása a 100 évvel ezelőtti csodákkal (Fekete Ágnes lelkész, rádiós szerkesztő)

10.45-11.15 Beszélgetés a szervezők gyermekeivel: Szőnyi Lászlóval és feleségével

11.15-11.45 A hadifogoly-gyülekezet hétköznapjai saját kutatások alapján (Dr. Papp Vilmos, nyugalmazott református lelkész)

11.45-12.00 Kávészünet

12.00-12.30 Vetített képes előadás Székelymuzsnáról, Petekről és Égéről (Vetési László lelkész, szociográfus, az Erdélyi Református Szórványgondozó Szolgálat vezetője)

12.30-13.00 Napközi áhítat (Az Erdélyi Gyülekezetben naponta 2-3-szor tartott, az óprotestáns liturgia által ihletett napszaki áhítat)

13.00- Ebéd

14. Vasárnap

10.00 Istentisztelet (Igét hirdet: Vetési László)

Gyakorlati tudnivalók:

• Helyszín: Reménység Szigete, a gyülekezet karitatív és kulturális központja,

• Az Örs vezér terei metrókijáratától jobbra 50 m-re nyíló parkolóban szombaton és vasárnap ½ 10-től Erdélyi Gyülekezet feliratú kisbusz várja az érkezőket.

• Autóval az Örs vezér terétől a Fehér útra, majd 500 m után a lámpás kereszteződésnél balra kell fordulni, a Gyógyszergyári útra; 700 m után jobbra van a bejárat.

• Meleg ebéd kapható 600 Ft-ért.

 

Fekete Ágnes riportja

[shashin type=”photo” id=”436,437,438,439,440,441,442,443,444″ size=”small” columns=”max” order=”user” position=”center” crop=”y”]

Emlékeztünk az I. világháborús oroszországi hadifoglyok között gyülekezetet szervező Szabó Mózesre és Szőnyi Sándorra.

 

A meghívó címe, ‘Gyülekezetalakulás csodái a világháborúban és utána’ sokat ígért, de az előadók és a megszólaló családtagok szavai többet nyújtottak, megrendülést váltottak ki a hallgatóságból. A fogolytáborban közösséget szervező tanító-lévita lelkész, Szabó Mózes és lelki jó barátja, a tanár Szőnyi Sándor munkájáról Fekete Ágnes lelkész, rádiós szerkesztő korábbi riportja hanganyagát meghallgatva szerezhettünk átfogó ismeretet ezeknek az embereknek mérhetetlen Isten, ember és közösségszeretetükről.

Az idős gyermekekkel, túl vannak a 90 éven, sajnos nem találkozhattunk, mert a betegség ebben megakadályozta őket, de az egyik unoka ifjabb Szőnyi László beszámolt élményeiről, melyeket a nagyszülőkről őriz. Meggyőződése nem tér el a két generációval korábban élőkétől.

A történelem koordinátái között dr. Papp Vilmos nyugalmazott református lelkész segítette a hallgatókat eligazodni, az embertelenség akkor is mindennapos volt, ezért lehet még inkább becsülni ennek a két fiatal hadifogoly férfinak lankadatlan buzgalmát a jóért.

A jelent, Szabó Mózesre nagy szeretettel emlékező falut Égét, Fülöp Szabolcs, a most szolgáló lelkész mutatta be. Ebben a kis Székelydályához tartozó apró településen töltötte élete leghosszabb részét már lelkészként Szabó Mózes. Végül az életút földi állomásait, természetesen az erdélyieket vetített képeken tárta elénk Vetési László lelkész, szociográfus, az Erdélyi Református Szórványgondozó Szolgálat vezetője.

Vasárnap az istentiszteleten Vetési László szolgált, Jerémiás próféta szavait hívta segítségül az erdélyi szórványmagyarság sorsának megértéséhez.

Ége kiadásában megjelent kötet,a Ne csüggedj el kicsiny sereg Szabó Mózesre és Szőnyi Sándorra emlékezik. Beszerzéséhez a egeert.egyesult@gmail.com drótposta címen lehet segítséget kérni.

 

Magyarországon Élő Erdélyiek Találkozója a Reménység Szigetén

 

A mi nemzedékünk feladata és küldetése, hogy megtörjük Trianon átkát a lelkekben

 

Idén is megszervezték a Magyarországon Élő Erdélyiek Találkozóját 2014. május 4-én az Erdélyi Gyülekezetben, a Reménység Szigetén. A találkozó idei központi témája a 100 éve kitört I. világháború. A nap kezdetén katolikus misét tartott Hurgoi János, aki Zalatnáról, Gyulafehérvár mellől érkezett, annak végén, az úrvacsorás istentiszteleten a gyülekezet lelkésze hirdetett igét. A rendezvény résztvevőit levélben köszöntötte Hende Csaba honvédelmi miniszter.

[shashin type=”photo” id=”340,341,342,343,344,345,346″ size=”small” columns=”max” order=”user” position=”center” crop=”y”] [button link=”http://www.erdelyigyulekezet-budapest.hu/?p=1580″ color=”silver”] Tovább[/button]

 

 

 

A keresztény egyházak jövője

 

Németh Géza könyvbemutató és konferencia Kolozsváron

 

keresztény egyházak jövője címmel tartottak konferenciát Kolozsváron a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében 2014. február 5-én. Az ünnepi eseményen megjelent résztvevőket Rezi Elek, a felsőoktatási intézmény rektora, egyben házigazdája köszöntötte. Zalatnay Istvánlelkész, a rendezvény főszervezője elmondta: – A konferencia témája Németh GézaMiért fontos az egyházi jövőkép? című könyvéhez kapcsolódik, melyet a szerző születésének 80. évfordulója alkalmából adott ki a Magyarországon működő Erdélyi Gyülekezet. A konferencián előadást tartott többek között Németh Zsolt, a Magyar Külügyminisztérium államtitkára, Németh Géza egyik fia, Kató Béla, az Erdélyi református Egyházkerület püspöke és Pótyó Ferenc, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye érseki helynöke.

[button link=” http://www.erdelyigyulekezet-budapest.hu/?page_id=1489″ color=”silver”] Tovább[/button]

 

 

Prédikációk

 

Jézus közelségének veszélye (Máté 11,20-24)

A Biblia folytathatatlansága (Jelenések 21,18-21)

A kivételező Isten (János 20,24-29)

A templom: ahonnan legmesszebb látni (Habakuk 1,1-2,3)

[button link=” http://www.erdelyigyulekezet-budapest.hu/?page_id=1447″ color=”silver”] Tovább[/button]

Németh Géza „JÖVŐ-KÖNYVE” A Református Gyülekezeteknek

Megkezdődött Németh Géza: Miért fontos az egyházi jövőkép? című kötetének szétküldése a magyar református gyülekezetek és intézmények számára, első lépésben a magyarországi és erdélyi gyülekezeteknek.

[button link=” http://www.erdelyigyulekezet-budapest.hu/?page_id=1283″ color=”silver”] Tovább[/button]