Presbiter- és főgondnok-választás, 2012

Presbiter- és főgondnok-választás

 

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezeteiben idén ősszel került sor a három évenként esedékes presbiterválasztásra. Így az Erdélyi Gyülekezetben is október 7-én lett megválasztva a presbitérium fele, vagyis öt fő. Két presbitert, Dr. Bíró József Zetét és Papp Bélát újraválasztotta a gyülekezetet, hárman pedig most lettek először megválasztva: Oltyán Tamás, Koryürek Vera és Kuri Margit. Pótpresbiterek lettek: Dr. Kátay György, Juhász Árpád és Balló János.

Október 22-én megtartotta alakuló ülését az új presbitérium, melyen ismét Lovas Józsefnét választotta főgondnokká, és döntések születtek a presbitérium működésére, az egyes presbiterek által vállalt feladatokra nézve.  Ugyanezen az ülésen döntést történt az Erdélyi Magyarok Egyesülete támogatásáról 225.000 Ft-tal.  

 

Kedves Gyülekezeti Tagunk!

(Presbiterálasztó közgyűlési Meghívó)

 

Egyházkerületünk gyülekezeteiben, így az Erdélyi Gyülekezetben is ez ősszel presbiterválasztásra kerül sor. Ez azt jelenti, hogy a 10 tagú presbitérium felének, 5 főnek jár le a mandátuma: Dr Bíró Zete Józsefnek, Juhász Árpádnak, Máthé Paulának, Papp Bélának és Vassné Jobb Ildikónak. Az ő helyükre továbbá három pótpresbiteri helyre kell választani. Természetesen az eddigi presbiterek elvileg mind újraválaszthatók. Az előzetes érdeklődés alapján ötük közül ketten, Máthé Paula és Vassné Jobb Ildikó nem vállalnák a jelölést. (A másik öt presbiter, Erdődi István, Dobandi Aranka, Lovas Józsefné, Németh Áron és Turcsányi Gyuláné mandátuma 2015-ben jár le, ők tehát most nem választhatók.)

A jelölő közgyűlésre szeptember 16-án az istentiszteletet közvetlenül követően kerül sor. Ezután megkérdezzük mindazokat, akik jelölést kaptak, hogy vállalják-e a jelöltséget. Az így összeálló lista alapján magát a választó közgyűlést október 7-én, ugyancsak az istentiszteletet közvetlenül követően tartjuk.

Kérjük, hogy mindenki igyekezzen e két napon, szeptember 16-án és október 7-én eljönni az istentiszteletre, és igyekezzen átgondolni, hogy kiket gondol leginkább méltónak és alkalmasnak arra, hogy a gyülekezet vezető testületében részt vegyen.

Életére Isten áldását kérve,

 

köszönti:

Budapest, 2012. szeptember 3.

[one_half]Lovas Józsefné sk.[/one_half][one_half_last]Dr. Zalatnay István  sk.[/one_half_last]