Kedves Gyülekezeti Tagjaink, Erdélyiek, Támogatóink!
Mint mindannyian tudjuk, sajnos, a járvány nem hogy múlása, hanem erősödése miatt egyelőre semmilyen vonatkozásban nem tud visszatérni az élet a megszokott kerékvágásba. Gyülekezetünk igyekszik a körülményekhez igazodva a legjobb döntéseket meghozni.

Egyelőre nyilvános istentiszteleteket tartunk. De sokan már nem mernek eljönni, ezért ha nem is mindig, de többször fogjuk online közvetíteni az istentiszteleteket.


Október 25-i istentiszteletünk honlapunkon és FB oldalunkon keresztül nézhető lesz. 
(A későbbi alkalmak időpontjáról minden csatornán keresztül tájékoztatást adunk.)


Mivel a rendkívüli helyzetben sokan kerültek nagyon nehéz helyzetbe, arról döntött presbitériumunk, hogy az eredetileg tervezetten túl több millió Ft-ot fordítunk támogatásokra. Ebből kettő már realizálódott is: a kerületi alpolgármester, az ilyen ügyekben nagyon elkötelezett Weeber Zsolt közvetítésével több tucat családnak nyújtottunk gyorssegélyt. Másrészt az Utcáról Lakásba Egyesülettel együttműködve két lakás lakhatóvá tételéhez járultunk hozzá, hogy a közvetlen a Reménység Szigete körüli erdőben lakó hajléktalanok feje fölé fedél kerülhessen. Ezekre a célokra egy-egy millió Ft-ot fordítottunk. Hasonló terveink vannak Erdélyben is, amelyeket igyekszünk még ebben az évben valóra váltani.

Mindeközben nem, hogy lelassult, inkább felgyorsult a „sziget” fejlesztése. Aki járt kinn az utóbbi időkben, megerősítheti, hogy szinte mindenütt látható a korábbinál több munka, amely bele lett fektetve. (Ez elsősorban a műszaki karbantartásért felelős új munkatársnak, Szabó Tamásnak köszönhető.)

            Az elmúlt fél év legfontosabb eredményei e téren: a vendégszállás teljes belső felújítása, 400 m új kerítés építése, a kapu rendbe tétele, a korábbinál jóval több kertészeti munka.

            A járvány miatt el kellett halasztani azt a nagyobb szabású ünnepséget, amely a 25 éves hármas évforduló kapcsán volt tervbe véve (1995. szeptember 23-án csatlakozott a gyülekezet a Királyhágómelléki Egyházkerülethez, ekkor lett elhelyezve a templom alapköve, és beiktatva Zalatnay István).  Szeptember 27-én így is nagyon szép, bensőséges ünnepség keretében köszöntötte a gyülekezet a lelkészcsaládot.

            A kényszerhelyzetben a szokásnál visszafogottabb lesz következő ünnepünk.

Október 31-én 17 órakor tartunk reformáció napi úrvacsorás istentiszteletet és utána bejárjuk az Erdélyi Emlékkertet

November 1-jén az Erdélyi Halottak Napján egész nap várjuk az érkezőket: liturgikus áhítatokat tartunk 8, 14 és 18 órakor, úrvacsorás istentiszteletet 10-kor.   

A Gyülekezet urnatemetőjét csütörtöktől (okt. 29) keddig (nov. 3.) 8-18 óráig lehet látogatni

            Imádságban hordozva különösen is azokat, akik a járvány és az azokhoz kapcsolódó intézkedések miatt testi-lelki nyomorúságot szenvednek, szeretettel küldi köszöntését:

Budapest, 2020. október 16.

                                                           Dr. Zalatnay István                Bierbauer Zsolt

                                                              vezető lelkész                         főgondnok