Meghívó

az Erdélyi Gyülekezet és a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának közös

szervezésében előkészített

Németh Géza Nemzetközi Tudományos Konferenciára

A tudományos konferencia időpontja: 2023. június 3-4.

Helyszíne: Erdélyi Gyülekezet – Reménység Szigete, 1106 Budapest, Gyógyszergyári utca 3.

A Németh Géza Nemzetközi Tudományos Konferencia részletes programja:

Június 3. (szombat)

9.00 -10.00 doktoranduszok, habilitálók, előadók regisztrációja

10.00 Közös áhítat (Dr. Fazekasné Kummer Adél)

10.30 Köszöntő – Prof. ThDr. Karasszon Istán PhD (a Károli Gáspár Egyetem Hittudományi Karának professzora)

10.45 Dr. Gonda László (a Debreceni Református Egyetem Hittudományi Karának docense): Németh Géza református lelkész élete és munkássága I.

11.00 Kóczián Viktória (a budapesti Legato Alapítvány tudományos munkatársa): Németh Géza református lelkész élete és munkássága II.

11.15 Dr. Petheő Attila (a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző kar do-cense): Gondolatok Antal Gyula lévai lelkész és polgármester munkásságáról

11.45 Mgr. Tömösközi Ferenc, PhD. (a Selye János Egyetem Református Teológiai Kar ad-junktusa): Regionális és generációs konfliktusok a szlovenszkói református belmisszióban 1918-1938 között

12.30-13.30 Ebéd

14.00 Dr. habil Lukács Olga (a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző és Zeneművészeti Karának professzora és dékánja): Antonio Possevino erdélyi missziója

14.30 Mgr. Kerekes József (a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Doktori Iskolájának doktorandusza): Királyhágómelléki és erdélyi hallgatók képzése az Erdélyi Református Egy-házkerület Teológiai intézetében 1925-1940 között

15.00 Mgr. Deminger Orsolya (a Selye János Egyetem Református Teológiai Kar Református Teológiai Kar Doktori Iskolájának doktorandusza): Holttest a Herminán (A Tisza-gyilkosság és a Bethesda Diakonissza Kórház kapcsolata)

15.30 Mgr. Kovácsné Smatarla Ibolya (a Selye János Egyetem Református Teológiai Kar Református Teológiai Kar Doktori Iskolájának doktorandusza): A Magyarországon szolgáló diakonisszák kezdetei

Zárszó (Dr. Fazekas István PhD, az Erdélyi Gyülekezet vezető lelkésze)

18.00 Vacsora

——————————————————————————————

Június 4. (vasárnap)

10.00 Ünnepi istentisztelet (igét hirdet: Nt. Dr. Nemes Csaba református lelkész)

11.30 Koszorúzás a Németh Géza emlékműnél

11.45 Nemes Wanda, Nagypásztor Andrea és Pósa Károly kiállításának megnyitója (Verset mond Kanda Pál színművész)

12.30-14.00 Ebéd

14.00 Kóczián Viktória: A Németh Géza kutatási projekt eredményei 1.

14.30 Gonda László: A Németh Géza kutatási projekt eredményei 2.

14.45 Németh Géza versei Gregor Bernadett Jászai Mari-díjas színművésznő előadásában

15.00 Kerekasztal beszélgetés Németh Gézáról

16.30 Zárszó (Dr. Fazekas István PhD, az Erdélyi Gyülekezet vezető lelkésze)