Magyarországon Élő Erdélyiek Találkozója, 2016

2016 április 10-én rendezte meg a gyülekezet a Magyarországon Élő Erdélyiek Találkozóját. Az idei összejövetel az emlékezet és a főhajtás jegyében zajlott.

[button link=”http://www.erdelyigyulekezet-budapest.hu/meet2016/” color=”silver”] Meghívó [/button]

 

 

A napot református úrvacsorás istentisztelettel kezdtük, amelyen az igét Forró László, a Királyhágómelléki Egyházkerület püspök-helyettese hirdette, majd megemlékezésekkel folytattuk. Hermán M. János hollandiai lelkész az 1958-ban kivégzett erdélyi református lelkész, Sass Kálmán életét és munkásságát vázolta.

Árkay Aladár bölcsője Temesváron ringott, de munkája már a mai Magyarországhoz kötötte. Számos budapesti épületet tervezett, köztük a fasori református templomot is – tudtuk meg Millisits Máté művészettörténész adatgazdag előadásából.

Szebeni Zsuzsa színháztörténész felidézte Ignácz Rózsa alakját mindazok számára, akik még ismerték, a hallgatóság pedig a gazdag életpálya egyes állomásain időzhetett a kivetített fényképek segítségével.

A továbbiakban id. Teleki Sámuel és ifj. Teleki Sámuel alakját idéztük meg. A könyvtáralapító Teleki gróf gazdag szellemi örökséget hagyott a dédunokára, amely minden bizonnyal hozzájárult ahhoz, hogy neves Afrika-kutatóvá vált. Deé Anikó évtizedeken keresztül szívta magába a marosvásárhelyi Teleki Téka levegőjét, állományának minden adatát, titkát, létrejöttének körülményeit ismeri. A rendelkezésére álló időben nyilvánvalóan mindennek csak egy szeletét tárhatta az érdeklődők elé.

Következő előadónk, Régi Tamás Afrika-kutató maga is bejárta az elmúlt évtizedekben azokat a tájakat, amelyeken a dédunoka Teleki Sámuel is megfordult, illetve tárt fel, nevezett el. A megemlékezések sorát Kájoni Jánossal zártuk. Csörsz Rumen István az MTA Irodalomtudományi Intézetében is elsősorban a régebbi korok szövegeit kutatja, amelyhez társul a régizene szeretete is, amelyben éppoly otthonosan mozog zenészként is, mint zenekutatóként is. Előadásához számtalan hangszert vonultatott fel, hogy Kájoni János műve korának megfelelően szólalhasson meg.

Az előadások után lelepleztük mindazok bronzból készült arcmását, akikről megemlékeztünk. Id. és ifj. Teleki Sámuel, Ignácz Rózsa, valamint Sass Kálmán arcmását Konthur Bertalan, Kájoni Jánosét és Árkay Aladárét Barabás Márton készítette. A művek elkészítését Kovászna Polgármesteri Hivatala, a Teleki-család, Budapest, XII. kerület Polgármesteri Hivatala, az erdélyi Ferences Rendtartomány, a Királyhágómelléki Püspöki Hivatal támogatta.

Híveink és az érdeklődők ízelítőt kaptak abból a gazdag néprajzi anyagból is, amelyet részben adományként, részben letétként kaptunk, és amely a gyülekezeti múzeum alapját képezi a már teljes egészében látható fejfagyűjtemény mellett.

Az eseménydús nap folyamán Bakó Katalin a gyermekeknek mesefoglalkozást tartott, az ebédszünetben pedig erdélyi népzenét szolgáltattak a jelenlévő zenészek. A találkozót katolikus szentmisével zártuk, amelyet Orbán Szabolcs, a Ferences Rendtartomány főnöke celebrált.

[shashin type=”photo” id=”548,549,550,551,552,553,554,555,556,557,558,559,560,561,562,563,564,565,566,567,568,569,570,571,572,573,574,575,576,577,578,579,580,581,583″ size=”small” columns=”max” order=”user” position=”center” crop=”y”]