Kedves Gyülekezeti Tagjaink, Erdélyiek, Támogatóink!

Szeretettel köszöntjük gyülekezetünk nevében. E körlevelünkben legfontosabb gyülekezeti eseményeinkről írunk, de bővebb Tájékoztató füzetet is küldünk postán, és feltesszük honlapunkra. Postán két példányt küldünk, és kérjük adják az egyiket olyannak, akit érdekelhet gyülekezetünk élete, programjai.

Március 25. Kisebbségvédelmi kezdeményezés

Április 3-ig lehet aláírni egy polgári kezdeményezést, amely, ha sikeres, nem jogilag, de ténylegesen kötelezi az EU-t, az őshonos kisebbségeket védő intézkedésekre. Virágvasárnapi istentiszteletünk után külön program keretében

lehetőséget biztosítunk az aláírásra

és vendégünk lesz Jeszenszky Géza, az Antall-kormány külügyminisztere, akivel Kísérlet a trianoni trauma orvoslására c. könyvéről és a nemzetközi kisebbségvédelem mai lehetőségeiről fogunk beszélgetni.

Március 31-április 2. Húsvétünneplés

A keresztyén egyház legfőbb ünnepén másfél évtized óta tartunk

egész éjszakás vigíliát

nagyszombat 22 órától. A gondolati és egyházzenei anyagában nagyon gazdag alkalom végén hajnalban lesz felnőtt kon-firmáció és úrvacsora. Az éjszaka során le lehet pihenni vendégszállásunkon. 1-jén, 2-án 10-től úrvacsorás istentisztelet.

Április 15-én 10 órától Magyarországon Élő Erdélyiek Találkozója

Húsvét utáni második vasárnapi ünnepünk egyházi szolgálatait Csűry István püspök és Potyó Ferenc gyulafehérvári érseki helynök végzi. Szakmai szervező drs. Benkó Tímea evangélikus teológiai tanár, a kiemelt téma:

Bach és Erdély

Bach erdélyi recepciójáról és újonnan előkerült erdélyi kottákról lesz izgalmas, de közérthető előadás. Korállokat énekel és énekeltet a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet vegyes kara zenél és mesél a Musica Donum Dei együttes, Zalatnay Flóra Lili mezzoszoprán, Jánosházi Péter csellista koncertet ad Erich Türk kiemelkedő erdélyi orgonaművész

Szja 1%-os rendelkezés

Idéntől az adóbevallását mindenkinek automatikusan elkészíti a NAV; akinek nincs ügyfélkapuja

március 19. hétfőig kérheti, hogy küldjék el adóbevallását papíron,
és így legegyszerűbb az Szja 1-%ról is rendelkezni. Ennek módja:

• sms-ben a 30/3444304 számra küldendő: SZJA-szóköz-adóazonosító-szóköz-születési év,hó,nap;
• 1819-es tel.szám: automata menüajánlatára 1-est majd a következő ajánlatra újra 1-est kell beütni;
• www.nav.gov.hu/eszja/eszja: „Kérelem az adóbevallási tervezet papír alapon történő átvételéhez”;
• az ügyfélszolgálatot is fel lehet keresni;

Aki kicsúszik a határidőből pótlólag külön elküldheti Szja-rendelkezését a NAV-nak május 20-ig.

Támogatható az Erdélyi Gyülekezet (Technikai szám: 0334)
és társadalmi szervezetként alapítványunk a Legato Alapítványt (Adószám: 18099098-1-41).

Remélve, hogy személyesen is találkozunk a következő hetekben, üdvözletét küldi:

Budapest, 2018. március 12.

Dr. Zalatnay István lelkész és Lovas Józsefné főgondnok